İştirak nafakasını hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir- Yargıtay Kararı

İştirak nafakasını hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK. md.182). Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde, velayeti temyiz edene tevdi edilen çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmemesi doğru görülmemiştir.

Ne var ki, bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 08.03.2011 tarih ve 2010/588 esasa, 2011/4059 karar sayılı onama ilamının iştirak nafakası yönünden kaldırılarak, hükmün bu yönden bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle iştirak nafakası yönünden karar düzeltme talebinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/1-4.maddesi gereğince kabulüyle Dairemizin 08.03.2011 tarih ve 2010/588 esas, 2011/4059 karar sayılı onama ilamının iştirak nafakası bakımından kaldırılarak, hükmün iştirak nafakası yönünden bozulmasına, (Y2HD, 20.07.2011, E. 2011/11760, K. 2011/12728)

İştirak nafakasını hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir

Velayet kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. (TMK. md. 182) Velayeti temyiz edene tevdi edilen müşterek çocuk Orhan için iştirak nafakasma hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 19.09.2011, E. 2011/12876, K. 20118/13486.)

İştirak nafakasını hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. (TMK. md. 182) Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde velayeti temyiz edene tevdi edilen çocuk için iştirak nafakasma hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 27.04.2010, E. 2009/6446, K. 2010/8356.)

İştirak nafakasını hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. (TMK. md. 182) Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde velayeti temyiz edene tevdi edilen 1997 doğumlu Mehmet Ali için iştirak nafakasına hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 09.05.2011, E. 2011/7238, K. 2011/7971.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 07:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.