İştirak nafakası konusunda feragat tarihinden sonra yeniden dava açılması mümkündür- Yargıtay Kararı

İştirak nafakası konusunda feragat tarihinden sonra yeniden dava açılması mümkündür

Mahkemenin iştirak nafakası konusunda davalının feragat beyanınına göre karar verdiğinin ve iştirak nafakası konusunda feragat tarihinden sonra da yeniden dava açılmasının mümkün bulunduğunun; reddine karar verilen tazminatların Türk Medeni
Kamumun 174. maddesinde düzenlenen boşanmanın fer’i (eki) olan tazminatlara ilişkin ve tazminatların davalının tam kusurlu bulunması nedeniyle reddedilmiş olduğunun; davalı kadının evle ilgili talebi hakkında harcı da yatırılmak suretiyle açılmış usulüne uygun bir davasının mevcut olmadığının anlaşılmasına göre; yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 06.10.2011, E. 2010/13243, K. 2011/14994.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.