Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İştirak Nafakası Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

İŞTİRAK NAFAKASINDA GÖREVLİ MAHKEME

İştirak nafakasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir.

Yine davalı tarafından ödenmesi gereken eğitim masraflarından kaynaklanan davalarda da aile mahkemesi görevlidir.

“…Davacı vekili; tarafların Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.09.2001 tarih ve 2001/1126 – 826 sayılı kararı ile boşandıklarını ve davalı babanın çocuğun eğitim masraflarının yarısını karşılamasına karar verildiğini, bu masrafların tahsili için ilamsiz takibe geçtiklerini, davalı tarafın takibe itiraz ettinden bahisle, itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir. Davalı 20.02.2006 tarihli cevap dilekçesiyle karşı dava açmıştır. Mahkemece davanın ve karşı davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir. Dava, davalı tarafından ödenmesi gereken eğitim masraflarından kaynaklanmaktadır. Bu niteliği itibarıyla Türk Medeni Kanununun 182/2 ve 327/1 maddesi ile ilgilidir. 4787 SayıAile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesi; 4721 Sayılı Türk medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere ( TMK. md. 118 – 395 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” (Y2HD, 11.12.2006, 9016-17286)

Son düzenleme tarihi 29 Haziran 2020 18:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.