İştirak Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

İştirak Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE


DAVACI:
VEKİLİ:

DAVALI:


DAVA KONUSU : İştirak Nafakası Verilmesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR :

1) Davalı ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7.11.1986 doğumlu X ile 21.10.1996 doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

2) X 1. Aile Mahkemesinin 2011/X  esas, 2011/X karar sayılı ilamıyla boşanmamıza ve küçük X velayetinin davacıya verilmesine karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma karan X günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

3) Boşanma kararı ile birlikte küçük X için iştirak nafakası takdir edilmemiştir. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında (Getirtilecek belge: X) katılmak zorunda olduğu için küçük X için iştirak nafakası talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER : Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı, ekonomik ve sosyal durum araştırması.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 182 f. II.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile küçük X için aylık X TL iştirak nafakasının (TMK md 182 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih


Davacı  Vekili
Av.


EKLİ BELGELER :
(HMK md 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- Boşanma karan (X  1. Aile Mahkemesinin 2011/X esas, 2011/X karar sayılı dosya)
3- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK md 121,195,197 f. II, III)

1- Taraflara ilişkin ekonomik ve sosyal durum araştırması

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.