İştirak nafakası ancak evliliğin sona ermesinden sonra gündeme gelir- Yargıtay Kararı

İştirak nafakası ancak evliliğin sona ermesinden sonra gündeme gelir

Davacı-davalı kadın, ayrı yaşamakta haklı olduğunu ileri sürerek kendisi ve yanında bulunan müşterek çocuk için tedbir nafakasına hükmedilmesini talep etmiştir. (TMK.m.197)

Koca tarafından açılan boşanma davası ret edilmiştir. Evliliğin devamı süresince hüküm altına alman nafakalar tedbir niteliğindedir.

Yoksulluk ve iştirak nafakaları ancak evliliğin sona ermesinden sonra gündeme gelir. Hal böyle olunca mahkemece hüküm altına alman tedbir nafakalarının boşanmanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonraki dönemde yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki bu yanlışlığı yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK.m.438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 2/a bendinde yer alan “karar kesinleştiğinde tedbir nafakasının yoksulluk nafakasına dönüşmesine” sözcükleri ile 2/b bendinde yer alan “karar kesinleştiğinde tedbir nafakasının iştirak nafakasma dönüşmesine” sözcüklerinin hükümden çıkartılmasına yerlerine sırasıyla; “tedbir nafakasının kararın kesinleşmesinden sonra da devamına” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin 1 .bentte gösterilen sebeplerle onanmasına (Y2HD, 23.01.2012, E. 2010/14473, K. 2012/906.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 07:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.