İstinaftan Sonra Temyiz Dilekçesi Örneği

İstinaftan Sonra Temyiz Dilekçesi Örneği

İstinaftan Sonra Temyiz Dilekçesi Örneği Ceza

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ’NE

B.A.M. Dosya No            : 2018/…. E. – 2019/…. K.

TEMYİZ EDEN

MAĞDUR/KATILAN   : ……………..(TCKN: ………….)

                                              Adres

VEKİLİ                           : Av. ……………………

Adres

SANIK                             : …………(TCKN: ……………….)

Adres

DİĞER KATILAN         : ……………….. (TCKN: …………..)

DİĞER KATILAN         : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

VEKİLİ                            : Av. ……..

                                           Adres

KONU                       : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 2018/…….. E. – 2019/…….. K. Sayılı, 05.03.2019 tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASI talebine ilişkin gerekçeli temyiz dilekçemizin sunumudur.

TEMYİZ NEDEN VE GEREKÇELERİMİZ        :

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesi’nin 2018/… E. – 2019/… K. Sayılı, …/…/… tarihli kararı tarafımıza …/…/… tarihli duruşmada tefhim edilmiştir. Karara karşı 15 günlük süresi içinde temyiz yoluna başvurmakla temyiz neden ve gerekçelerimizi sunuyoruz:

1.Yerel mahkeme tarafından sanık ……….’un müvekkil mağdur ………..’a yönelik kasten yaralama suçundan tekerrüre esas sabıkası olduğundan 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, eylemi kızına karşı gerçekleştirdiğinden cezanın 1/2 oranında artırılarak 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 1/6 oranında takdiri indirim ile 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu karar kaldırılarak sanığın müvekkilim mağdur çocuk Meryem BULUT’a karşı kasten yaralama suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde ise;

“Katılan mağdur Meryem BULUT’un adli tıp raporunda, dizindeki sıyrıkların 4-5 günlük olduğunun belirtilmesi, sağ kolunda iki adet 1×2 cm’lik kızarıklık dışında başkaca somut darp bulgusundan bahsedilmemesi” denmiştir.

2.Müvekkil mağdur çocuk …………….’un adli tıp raporunda “SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU” ifade edilmiştir.

Yani bahsi geçen tek tespit beraat kararına gerekçe yapılan dizinde 4-5 gün önceden oluşan sıyrıklar değildir.

3.Adli tıp raporuna ek olarak Katılan …………… yerel mahkemede …/…/… tarihli duruşmadaki beyanında; “Olay tarihinde eski eşim her zaman ki gibi eve alkollü gelmişti. Sebepsiz yere bana saldırmıştı. Evde sürekli aynı şeyler yaşanıyordu ve çocuklarımız bunra şahit oluyordu. OLAY TARİHİNDE DE KIZIM BENİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ. EŞİM KIZIMIZI DA DÖVMEYE BAŞLADI.  (…) Beni ve kızımızı döven sanık hakkındaki şikayetim devam ediyor.” demiştir.

Yine müvekkil Mağdur ……………….., yerel mahkemede …/…/… tarihli duruşmada pedagog eşliğindeki beyanında; “Babam annemi genellikle döver. Ama ben olayı hatırlamıyorum. Babamın bana vurup vurmadığını hatırlamıyorum.” demiştir.

Sayın mahkemece müvekkil mağdurun hal ve tavırları zapta “Mağdur …………….’un sorulara konuşarak değil hareketler ile cevap verdiği, olayı hatırlamadığı görüldü.” diyerek geçmiştir.

Duruşma esnasında hazır bulunan pedagog ………… ise müvekkil mağdurun travmatize olduğunu, duruşma salonunda babası da olduğu için korktuğunu beyan etmiştir.

4.Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; mağdur müvekkilin Adli Tıp raporunda yalnızca beraate gerekçe gösterilen 3-4 gün önceden kalma sıyrıklar yoktur, SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU da raporda belirtilmiştir. Diğer katılan ……………’un beyanları ile de sanık ……………’un kendisini darp ettiği sırada kendilerini ayırmaya çalışan mağdur çocuk …………’a da  şiddet uyguladığı sabittir. 

Bununla birlikte yerel mahkemece …/…/… tarihli zapta geçirildiği üzere kendisi mağdur vekili olarak tarafımı da çeşitli defalar duruşmalara giriş ve çıkışlarda sözlü olarak rahatsız etmiş, o dönem çalışmakta olduğum ………….. ofisime kadar gelerek bu rahatsız etmeleri sürdürmüştür. Açıklanan nedenle sanığın yargılama sırasındaki hal ve davranışları nedeniyle takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gerekmektedir.

5.Yukarıda açıklanan nedenlerle; sanık ………….’un mağdur müvekkilim …………..’u basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiği, doktor raporları, mağdur beyanı, diğer katılan …………….’un beyanı ve tüm dosya kapsamıyla sabit olduğundan sanık ………….’un cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle beraat yönündeki yerel mahkeme kararının kaldırılması şeklindeki istinaf mahkemesi kararı usule ve yasaya aykırı olup bozulmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle veya sayın yüksek mahkemenizin CMK md. 289 çerçevesinde resen gözeteceği gerekçelerle, usul ve yasaya aykırı ……. Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesi 2018/…. E. – 2019/…. K. Sayılı, …/…/… tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASINI talep ederiz. …/…/…

                                                                        TEMYİZ EDEN MAĞDUR/KATILAN

İstinaftan Sonra Temyiz Dilekçesi Örneği Ceza -2-

YARGITAY İLGİLİ  CEZA DAİRESİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No:

 

TEMYİZE KARŞI CEVAPLARINI BİLDİREN

(DAVALI)                                                          :  X

VEKİLİ                                                                : X

KATILANLAR                                                    : X

T.KONUSU                                       : Temyiz dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulması hakkında

TEBLİĞ TARİHİ                                                : X

TEMYİZE KARŞI CEVAPLARIMIZ                  :

 • Adana Bölge Adliye Mahkemesi X Ceza Dairesinin kararı hak ve nesafete uygundur. Öncelikle cevap dilekçemizde sunduğumuz beyanlarımızı tekrar ediyoruz.
 • Müştekiler, sayın dairenin kararını, sanığın ağır kusurlu olduğunu düşündüklerinden temyiz etmişlerdir.
 • Sayın dairenin, “X” şeklindeki tanık beyanı karşısında “X” şeklindeki kararı onama gerekçesi yerindedir. Bu nedenle ilk derece mahkemesinin, delil tespiti yönündeki bu kararının onanmasını talep ediyoruz.
 • Sayın dairenin sanık X’nın kazanın gerçekleşmesinde ağır kusurlu olmadığı yönündeki kararı yerindedir. Müvekkil X’nın kazanın meydana gelmesinde ağır kusuru yoktur. Şöyle ki; müvekkil, kaza meydana gelmeden önce arabayı trafik kurallarına uygun bir şekilde saatte X km hızla kullanmıştır. Ve aldığı alkolün miktarı araba kullanmaya engel teşkil edecek dozda değildir. Bu nedenle sayın dairenin onama kararı yerindedir. Biz de ilk derece mahkemesinin, müvekkilin “ağır kusurlu olmadığı” yönündeki kararının onanmasını talep ediyoruz. 
 • Buraya kadar ağır kusuru sabit olan sanık, X promil alkollü ve süratli seyir halinde iken yani trafik kazası sonucu araçta bulunan şahısların yaralanması veya kaldırımda bulunan yayalara çarpması sonucunu gerçekleştirebileceğini öngörmesinin gerektiği, nitekim öngördüğü, ancak; tanık beyanlarında belirttiği üzere “ ben kullanabilirim şeklindeki ifadesi, kendine duyduğu güvenle kazanın gerçekleşmeyeceğinin düşünmesi dolayısı ile olayda bilinçli taksir hali sabittir.
 • Tüm bu deliller ışığında müvekkil X’nın olayda ağır kusuru yoktur. İlk derece mahkemesinin kararı hak ve nesafete uygundur.  Bu sebeple; ilk derece mahkemesi tarafından verilen  karara karşı başvurulan istinaf kanun yolu neticesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi X .Ceza Dairesinin, istinaf gerekçelerini yeterli görmeyerek kararı onaması yerindedir. 

SONUÇ VE İSTEM                                      : Yukarıda sunduğumuz nedenlerle, sanığın kusurunun miktarı göz önünde bulundurularak, sanığın ağır kusurlu olmadığının tespitini ve Adana Bölge  Adliye Mahkemesi’nin bu yöndeki kararının onanmasını arz ve talep ederim.

        Saygı ile

           Av. 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.