Temyiz Dilekçesi Örneği

Tem 22, 2019 | DİLEKÇELER

Temyiz Dilekçesi Örneği
Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ’NE

 

B.A.M. Dosya No            : 

TEMYİZ EDEN

MAĞDUR/KATILAN   : 

 

VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SANIK                             : 

 

DİĞER KATILAN         : 

DİĞER KATILAN         : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

VEKİLİ                            :

 

KONU                       : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 2018/…….. E. – 2019/…….. K. Sayılı, 05.03.2019 tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASI talebine ilişkin gerekçeli temyiz dilekçemizin sunumudur.

 

TEMYİZ NEDEN VE GEREKÇELERİMİZ        :

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesi’nin 2018/… E. – 2019/… K. Sayılı, …/…/… tarihli kararı tarafımıza …/…/… tarihli duruşmada tefhim edilmiştir. Karara karşı 15 günlük süresi içinde temyiz yoluna başvurmakla temyiz neden ve gerekçelerimizi sunuyoruz:

1.Yerel mahkeme tarafından sanık ……….’un müvekkil mağdur ………..’a yönelik kasten yaralama suçundan tekerrüre esas sabıkası olduğundan 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, eylemi kızına karşı gerçekleştirdiğinden cezanın 1/2 oranında artırılarak 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 1/6 oranında takdiri indirim ile 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu karar kaldırılarak sanığın müvekkilim mağdur çocuk Meryem BULUT’a karşı kasten yaralama suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde ise;

“Katılan mağdur Meryem BULUT’un adli tıp raporunda, dizindeki sıyrıkların 4-5 günlük olduğunun belirtilmesi, sağ kolunda iki adet 1×2 cm’lik kızarıklık dışında başkaca somut darp bulgusundan bahsedilmemesi” denmiştir.

2.Müvekkil mağdur çocuk …………….’un adli tıp raporunda “SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU” ifade edilmiştir.

Yani bahsi geçen tek tespit beraat kararına gerekçe yapılan dizinde 4-5 gün önceden oluşan sıyrıklar değildir.

3.Adli tıp raporuna ek olarak Katılan …………… yerel mahkemede …/…/… tarihli duruşmadaki beyanında; “Olay tarihinde eski eşim her zaman ki gibi eve alkollü gelmişti. Sebepsiz yere bana saldırmıştı. Evde sürekli aynı şeyler yaşanıyordu ve çocuklarımız bunra şahit oluyordu. OLAY TARİHİNDE DE KIZIM BENİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ. EŞİM KIZIMIZI DA DÖVMEYE BAŞLADI.  (…) Beni ve kızımızı döven sanık hakkındaki şikayetim devam ediyor.” demiştir.

Yine müvekkil Mağdur ……………….., yerel mahkemede …/…/… tarihli duruşmada pedagog eşliğindeki beyanında; “Babam annemi genellikle döver. Ama ben olayı hatırlamıyorum. Babamın bana vurup vurmadığını hatırlamıyorum.” demiştir.

Sayın mahkemece müvekkil mağdurun hal ve tavırları zapta “Mağdur …………….’un sorulara konuşarak değil hareketler ile cevap verdiği, olayı hatırlamadığı görüldü.” diyerek geçmiştir.

Duruşma esnasında hazır bulunan pedagog ………… ise müvekkil mağdurun travmatize olduğunu, duruşma salonunda babası da olduğu için korktuğunu beyan etmiştir.

4.Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; mağdur müvekkilin Adli Tıp raporunda yalnızca beraate gerekçe gösterilen 3-4 gün önceden kalma sıyrıklar yoktur, SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU da raporda belirtilmiştir. Diğer katılan ……………’un beyanları ile de sanık ……………’un kendisini darp ettiği sırada kendilerini ayırmaya çalışan mağdur çocuk …………’a da  şiddet uyguladığı sabittir. 

Bununla birlikte yerel mahkemece …/…/… tarihli zapta geçirildiği üzere kendisi mağdur vekili olarak tarafımı da çeşitli defalar duruşmalara giriş ve çıkışlarda sözlü olarak rahatsız etmiş, o dönem çalışmakta olduğum ………….. ofisime kadar gelerek bu rahatsız etmeleri sürdürmüştür. Açıklanan nedenle sanığın yargılama sırasındaki hal ve davranışları nedeniyle takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gerekmektedir.

5.Yukarıda açıklanan nedenlerle; sanık ………….’un mağdur müvekkilim …………..’u basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiği, doktor raporları, mağdur beyanı, diğer katılan …………….’un beyanı ve tüm dosya kapsamıyla sabit olduğundan sanık ………….’un cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle beraat yönündeki yerel mahkeme kararının kaldırılması şeklindeki istinaf mahkemesi kararı usule ve yasaya aykırı olup bozulmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle veya sayın yüksek mahkemenizin CMK md. 289 çerçevesinde resen gözeteceği gerekçelerle, usul ve yasaya aykırı ……. Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesi 2018/…. E. – 2019/…. K. Sayılı, …/…/… tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASINI talep ederiz. …/…/…

                                                                        TEMYİZ EDEN MAĞDUR/KATILAN

 

 

İstinaftan Sonra Temyiz Dilekçesi Örneği

 

YARGITAY İLGİLİ  CEZA DAİRESİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No:

 

TEMYİZE KARŞI CEVAPLARINI BİLDİREN

(DAVALI)                                                          :  X

VEKİLİ                                                                : X

KATILANLAR                                                    : X

T.KONUSU                                       : Temyiz dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulması hakkında

TEBLİĞ TARİHİ                                                : X

TEMYİZE KARŞI CEVAPLARIMIZ                  :

 • Adana Bölge Adliye Mahkemesi X Ceza Dairesinin kararı hak ve nesafete uygundur. Öncelikle cevap dilekçemizde sunduğumuz beyanlarımızı tekrar ediyoruz.
 • Müştekiler, sayın dairenin kararını, sanığın ağır kusurlu olduğunu düşündüklerinden temyiz etmişlerdir.
 • Sayın dairenin, “X” şeklindeki tanık beyanı karşısında “X” şeklindeki kararı onama gerekçesi yerindedir. Bu nedenle ilk derece mahkemesinin, delil tespiti yönündeki bu kararının onanmasını talep ediyoruz.
 • Sayın dairenin sanık X’nın kazanın gerçekleşmesinde ağır kusurlu olmadığı yönündeki kararı yerindedir. Müvekkil X’nın kazanın meydana gelmesinde ağır kusuru yoktur. Şöyle ki; müvekkil, kaza meydana gelmeden önce arabayı trafik kurallarına uygun bir şekilde saatte X km hızla kullanmıştır. Ve aldığı alkolün miktarı araba kullanmaya engel teşkil edecek dozda değildir. Bu nedenle sayın dairenin onama kararı yerindedir. Biz de ilk derece mahkemesinin, müvekkilin “ağır kusurlu olmadığı” yönündeki kararının onanmasını talep ediyoruz. 
 • Buraya kadar ağır kusuru sabit olan sanık, X promil alkollü ve süratli seyir halinde iken yani trafik kazası sonucu araçta bulunan şahısların yaralanması veya kaldırımda bulunan yayalara çarpması sonucunu gerçekleştirebileceğini öngörmesinin gerektiği, nitekim öngördüğü, ancak; tanık beyanlarında belirttiği üzere “ ben kullanabilirim şeklindeki ifadesi, kendine duyduğu güvenle kazanın gerçekleşmeyeceğinin düşünmesi dolayısı ile olayda bilinçli taksir hali sabittir.
 • Tüm bu deliller ışığında müvekkil X’nın olayda ağır kusuru yoktur. İlk derece mahkemesinin kararı hak ve nesafete uygundur.  Bu sebeple; ilk derece mahkemesi tarafından verilen  karara karşı başvurulan istinaf kanun yolu neticesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi X .Ceza Dairesinin, istinaf gerekçelerini yeterli görmeyerek kararı onaması yerindedir. 

SONUÇ VE İSTEM                                      : Yukarıda sunduğumuz nedenlerle, sanığın kusurunun miktarı göz önünde bulundurularak, sanığın ağır kusurlu olmadığının tespitini ve Adana Bölge  Adliye Mahkemesi’nin bu yöndeki kararının onanmasını arz ve talep ederim.

        Saygı ile

           Av.

 

Hukuk- Temyiz Dilekçesi Örneği

 

YARGITAY () İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’na

Sunulmak üzere

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ne

ESAS NO                              : …./…..

KARAR NO         : …./……

TEMYİZ EDEN (DAVACI):

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

KONU                                   :

 

AÇIKLAMALAR

 1. Davalı …… müvekkil bankadan banka kredi sözleşmesine istinaden kredi kartı almış, imzalamış olduğu sözleşmeden dolayı kredi kartı harcamalarıyla ilgili borçları zamanında ödeyemeyince hesabı kat edilerek ihtarname gönderilmiştir. İhtarnameye rağmen borç ödenmeyince davalı aleyhine …… 2. İcra Müdürlüğü’nün …./…. sayılı takip dosyası ile icra takibine başlanmış olup davalı tarafından haksız ve kötü niyetli olarak bu takibe itiraz edilmiş ve takip durmuştur.
 2. İtiraz üzerine duran takibin devam etmesi için …… Tüketici Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne itirazın iptali davası açma ve buna bağlı talepleri isteme mecburiyeti doğmuştur. Nitekim 06/03/2015 tarih ve …/…. sayılı esas numarası ile ……. Tüketici Mahkemesi’nde davamız açılmıştır.
 3. X Tüketici Mahkemesi’nde açılan bu davamız girişte belirttiğimiz üzere banka kredi sözleşmesinden kaynaklanan bir alacağın takibinin devamına ilişkindir. Her ne kadar konu itibarıyla TTK 4/1. maddesine göre bu bir ticari dava sayılsa da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Ticaret Kanununa göre daha yeni tarihli özel kanun olduğu için sonraki kanun ilkesinin uygulanması durumu söz konusu olacaktır. Bu durumda uygulanması gereken kanun maddesi 6502 sayılı kanunun 73. maddesi olup lafzı şu şekildedir: “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.
 4. Yapılan banka kredi sözleşmesinin bu kanunun tüketici işlemleri kavramı kapsamında olduğu yine 6502 s. Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının L bendinden çıkarılacaktır. Şöyle ki: Tüketici işlemi: … bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder. İlaveten, kart sözleşmelerinin geçerliliğini düzenleyen 22. maddenin 3. fıkrasından mevcut durumun bir tüketici işlemi olduğu dolayısıyla Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun kapsamına girdiğini nesnel olarak çıkarabiliriz: Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz…

HUKUKİ SEBEPLER           : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, emsal Yargıtay kararları

TALEP SONUCU               : Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda …… Tüketici Mahkemesi’nin    X tarih ve …./….  esas, …../….. karar sayılı kararının bozulmasına ve yargılama giderinin, vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                      Davacı Vekili        


Adana İncekaş Hukuk Bürosu tarafından ele alınan temyiz dilekçelerinin mutlaka bir avukat desteği ile hazırlanması şiddetle önerilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. MAHMUT YANIK

  Her vatandaşın mutlaka bir hukuki sorunu vardır. Siz değerli avukatlarımızın bilgi ve tecrübelerini internet ortamına taşıması ve paylaşıma sunması gerçekten takdir edilmesi gereken örnek bir davranıştır. Mesleki konularda elinizden geldiğince bilgi ve tecrübelerinizi biz okuyucular ve takipcilerinizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum. MAHMUT YANIK

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Temyiz Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.