Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, temyiz başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan temyiz dilekçesi, bu mahkemece biraz önce belirtilen işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir.

Temyiz yoluna başvurma tarihi konusunda 118. madde hükmü uygulanır. Yani, temyize başvuru zamanı, temyiz dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. Temyiz dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Dosya, kararı veren mahkemece, temyiz dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmaksızın, ilgili Yargıtay dairesine gönderilir.

Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİNE

B.A.M. Dosya No:

TEMYİZ EDEN MAĞDUR/KATILAN: 

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ

SANIK:

DİĞER KATILAN: 

DİĞER KATILAN: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

VEKİLİ:

KONU: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 2018 E. – 2019 K. Sayılı, 2019 tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASI talebine ilişkin gerekçeli temyiz dilekçemizin sunumudur.

TEMYİZ NEDEN VE GEREKÇELERİMİZ:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 2018 E. 2019 K. Sayılı, 5 tarihli kararı tarafımıza 17 tarihli duruşmada tefhim edilmiştir. Karara karşı 15 günlük süresi içinde temyiz yoluna başvurmakla temyiz neden ve gerekçelerimizi sunuyoruz:

1. Yerel mahkeme tarafından sanık Ahmet’in müvekkil mağdur Ayşe’ye yönelik kasten yaralama suçundan tekerrüre esas sabıkası olduğundan 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, eylemi kızına karşı gerçekleştirdiğinden cezanın 1/2 oranında artırılarak 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 1/6 oranında takdiri indirim ile 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu karar kaldırılarak sanığın müvekkilim mağdur çocuk Meryem BULUT’a karşı kasten yaralama suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde ise;

“Katılan mağdur Ayşe’nin adli tıp raporunda, dizindeki sıyrıkların 4-5 günlük olduğunun belirtilmesi, sağ kolunda iki adet 1×2 cm’lik kızarıklık dışında başkaca somut darp bulgusundan bahsedilmemesi” denmiştir.

2. Müvekkil mağdur çocuk Ayşe’nin adli tıp raporunda “SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU” ifade edilmiştir.

Yani bahsi geçen tek tespit beraat kararına gerekçe yapılan dizinde 4-5 gün önceden oluşan sıyrıklar değildir.

3. Adli tıp raporuna ek olarak Katılan Fatma yerel mahkemede 13 tarihli duruşmadaki beyanında; “Olay tarihinde eski eşim her zaman ki gibi eve alkollü gelmişti. Sebepsiz yere bana saldırmıştı. Evde sürekli aynı şeyler yaşanıyordu ve çocuklarımız bunlara şahit oluyordu. OLAY TARİHİNDE DE KIZIM BENİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ. EŞİM KIZIMIZI DA DÖVMEYE BAŞLADI. Beni ve kızımızı döven sanık hakkındaki şikayetim devam ediyor.” demiştir.

Yine müvekkil Mağdur Ayşe, yerel mahkemede 16 tarihli duruşmada pedagog eşliğindeki beyanında; “Babam annemi genellikle döver. Ama ben olayı hatırlamıyorum. Babamın bana vurup vurmadığını hatırlamıyorum.” demiştir.

Sayın mahkemece müvekkil mağdurun hal ve tavırları zapta “Mağdur Ayşe’nin sorulara konuşarak değil hareketler ile cevap verdiği, olayı hatırlamadığı görüldü.” diyerek geçmiştir.

Duruşma esnasında hazır bulunan pedagog ise müvekkil mağdurun travmatize olduğunu, duruşma salonunda babası da olduğu için korktuğunu beyan etmiştir.

4. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; mağdur müvekkilin Adli Tıp raporunda yalnızca beraate gerekçe gösterilen 3-4 gün önceden kalma sıyrıklar yoktur, SAĞ ÜST KOLDA 2 ADET 1X2 CM’LİK HİPEREMİ (BÖLGENİN DİĞER BÖLGERELERE ORANLA DAHA FAZLA KANLANMASI) OLDUĞU BELİRTİLEREK; BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE AĞRI OLDUĞU da raporda belirtilmiştir. Diğer katılanın beyanları ile de sanık Ahmet’in kendisini darp ettiği sırada kendilerini ayırmaya çalışan mağdur çocuk Ayşe’ye de  şiddet uyguladığı sabittir.

Bununla birlikte yerel mahkemece 15 tarihli zapta geçirildiği üzere kendisi mağdur vekili olarak tarafımı da çeşitli defalar duruşmalara giriş ve çıkışlarda sözlü olarak rahatsız etmiş, o dönem çalışmakta olduğum ofisime kadar gelerek bu rahatsız etmeleri sürdürmüştür. Açıklanan nedenle sanığın yargılama sırasındaki hal ve davranışları nedeniyle takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gerekmektedir.

5. Yukarıda açıklanan nedenlerle; sanık Ahmet mağdur müvekkilim Ayşe’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiği, doktor raporları, mağdur beyanı, diğer katılanın beyanı ve tüm dosya kapsamıyla sabit olduğundan sanık Ahmet’in cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle beraat yönündeki yerel mahkeme kararının kaldırılması şeklindeki istinaf mahkemesi kararı usule ve yasaya aykırı olup bozulmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle veya sayın yüksek mahkemenizin CMK md. 289 çerçevesinde resen gözeteceği gerekçelerle, usul ve yasaya aykırı Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 2018 E. 2019 K. Sayılı 15 tarihli kararının temyizen incelenerek BOZULMASINI talep ederiz.

                                                                        TEMYİZ EDEN MAĞDUR/KATILAN

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Karşılıksız Çek Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE …

Yorum var.

  1. Her vatandaşın mutlaka bir hukuki sorunu vardır. Siz değerli avukatlarımızın bilgi ve tecrübelerini internet ortamına taşıması ve paylaşıma sunması gerçekten takdir edilmesi gereken örnek bir davranıştır. Mesleki konularda elinizden geldiğince bilgi ve tecrübelerinizi biz okuyucular ve takipcilerinizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum. MAHMUT YANIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: