İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -1-

ADANA 9. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                         : X Esas, X Karar

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                               : 

TALEP KONUSU                : İstinaftan feragat beyanımızdan ibarettir.

TALEBİMİZ                     :  Mahkemenizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada görülmekte olan dava 01/01/2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Mahkeme tarafından yazılan gerekçeli kararı tebliğ aldık. Sayın mahkemenizce tesis edilen bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma hakkımızdan ve süresinden feragat ediyoruz ve karara kesinleşme şerhi verilmesini talep ediyoruz.

İSTEM SONUCU               : İstinaf kanun yoluna başvurma hakkımızdan ve süresinden feragat ettiğimizden ivedilikle karara kesinleşme şerhi verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili  

Av. 

 Boşanma İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -2-

KOZAN  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/33 Esas

DAVACI : 

VEKİLİ :  Av.

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. 

DAVA KONUSU : İstinaf kanun yolundan feragat beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde 2019/33 Esas numarası ile görülen çekişmeli  boşanma dava dosyası 20.06.2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Mahkemenin tarafların boşanmasına karar vermesi ile istinaf kanun yolundan feragat ettiğimizi bildirir ve kararın kesinleştirilmesini takiben kararın nüfus kayıtlarına işlenmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP : Çekişmeli boşanma nedeni ile açılan davanın sonucunda tarafların boşanmalarına yönelik verilen karara karşı istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ediyoruz ve karara kesinleşme şerhi verilmesini talep ediyoruz. 12/07/2019

  

                                                                 DAVALI VEKİLİ

                                                               Av.

İstinaftan Feragat Dilekçesi (Aile Mahkemesi) -3-

Esas no: …/,

ADANA ( )  AİLE MAHKEMESİNE

Yukarıdaki esas sayılı mahkemeniz dosyasından itiraz yasa yollarından feragat ediyoruz.

Dosyanın kesinleştirilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı                                                                                                                                                       Davalı

Adı ve Soyadı                                                                                                                                     Adı ve Soyadı
İmza                                                                                                                                                              İmza

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -4-

ADANA 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No : 

İSTİNAFTAN FERAGAT

EDEN DAVACI            :   

 

VEKİLİ                             : 

 

DAVALI                            : 

 

KONU                            : İstinaf Kanun Yolundan Feragat Beyanımdır.

AÇIKLAMALAR      :

Mahkemenizde ….. Esas numarası ile görülen boşanma dava dosyası ….  tarihinde  karara bağlanmıştır. Mahkemenin tarafların boşanmasına karar vermesi nedeni ile istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ettiğimi bildirir ve kararın kesinleştirilmesini takiben kararın nüfus kayıtlarına işlenmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesini talep ederiz

SONUÇ VE TALEP  :  Anlaşmalı boşanmamız nedeni ile istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ediyoruz ve  karara kesinleşme şerhi verilmesini ve talep ediyoruz.

                                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.