İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -1-

ADANA 9. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                         : X Esas, X Karar

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                               :

TALEP KONUSU                : İstinaftan feragat beyanımızdan ibarettir.

TALEBİMİZ                     : Mahkemenizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada görülmekte olan dava 01/01/2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Mahkeme tarafından yazılan gerekçeli kararı tebliğ aldık. Sayın mahkemenizce tesis edilen bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma hakkımızdan ve süresinden feragat ediyoruz ve karara kesinleşme şerhi verilmesini talep ediyoruz.

İSTEM SONUCU               : İstinaf kanun yoluna başvurma hakkımızdan ve süresinden feragat ettiğimizden ivedilikle karara kesinleşme şerhi verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili  

Av.

Boşanma İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -2-

KOZAN  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/33 Esas

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

VEKİLİ : Av.

DAVA KONUSU : İstinaf kanun yolundan feragat beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde 2019/33 Esas numarası ile görülen çekişmeli  boşanma dava dosyası 20.06.2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Mahkemenin tarafların boşanmasına karar vermesi ile istinaf kanun yolundan feragat ettiğimizi bildirir ve kararın kesinleştirilmesini takiben kararın nüfus kayıtlarına işlenmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP : Çekişmeli boşanma nedeni ile açılan davanın sonucunda tarafların boşanmalarına yönelik verilen karara karşı istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ediyoruz ve karara kesinleşme şerhi verilmesini talep ediyoruz. tarih

  DAVALI VEKİLİ

Av.

İstinaftan Feragat Dilekçesi (Aile Mahkemesi) -3-

Esas no: …/,

ADANA ( )  AİLE MAHKEMESİNE

Yukarıdaki esas sayılı mahkemeniz dosyasından itiraz yasa yollarından feragat ediyoruz.

Dosyanın kesinleştirilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı-Davalı Tarafların İsim ve İmzası

İstinaftan Feragat Dilekçesi

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği -4-

ADANA 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :

İSTİNAFTAN FERAGAT

EDEN DAVACI            :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

KONU                 : İstinaf Kanun Yolundan Feragat Beyanımdır

AÇIKLAMALAR      :

Mahkemenizde ….. Esas numarası ile görülen boşanma dava dosyası ….  tarihinde  karara bağlanmıştır. Mahkemenin tarafların boşanmasına karar vermesi nedeni ile istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ettiğimi bildirir ve kararın kesinleştirilmesini takiben kararın nüfus kayıtlarına işlenmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesini talep ederiz

SONUÇ VE TALEP  :  Anlaşmalı boşanmamız nedeni ile istinaf kanun yolu hakkımızdan feragat ediyoruz ve  karara kesinleşme şerhi verilmesini ve talep ediyoruz.

                                                                DAVACI VEKİLİ

İstinaftan Feragat Dilekçesi

X AİLE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

DAVALIDAVA : Boşanma (Anlaşmalı)

KONU : KARAR numaralı mahkeme ilamının kesinleşmesi talebi ve istinaftan feragat hakkında .

AÇIKLAMALAR :

1-  18/06/2020 tarihinde açmış olduğum anlaşmalı boşanma davasında tarihinde Malatya Aile Mahkemesinde  karar çıkmış olup taraflar arasında evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle anlaşmalı boşanma kararı verilmiştir.

2- Evliliğin bir an önce sona ermesi ve nüfus kayıtlarımın düzeltilmesi için mahkeme ilamının bir an önce kesinleşmesi için işbu istinaftan feragat dilekçesini düzenlemiş bulunmaktayım .

SONUÇ VE İSTEM :

1-  Yukarıda esas numarası belirtilen karara karşı istinaftan feragat talebimizin kabul edilmesini ve Mahkemenizin KARAR numaralı ilamının kesinleştirilmesi hususu arz ve talep ederim. tarih

        DAVACI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 20:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.