İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

Yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bir üst mahkeme olan İstinaf(Bölge) Mahkemesine itirazda bulunulur ise bu duruma istinafa başvurma adı verilir. İstinafa başvuran tarafın “istinaf dilekçesi” diğer tarafa da tebliğ edilerek “istinafa cevap” vermesi için süre tanınır. İstinafa Cevap Dilekçesi’nin nasıl yazılması gerektiğini ve fikir oluşturması için çeşitli “istinafa cevap dilekçesi” örneklerini sizinle paylaştık.

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -1-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                             :

İSTİNAF TALEBİNE CEVAP VEREN

SANIK                                                     :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

KARŞI TARAF (KATILAN)                 :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ         : ../../….

İSTEM KONUSU                                    : … tarihli istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                                   :

Davacı tarafından açılan davada, (…) Ceza Mahkemesi’nin ../../…. gün ve …./… E.  …./… K. sayılı kararı ile ceza artırımına gidilmemesi bakımından katılan hükmün istinafen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

Sanığın, sabit olan eylemi ticaret amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturmakta ancak daha önce sattığı iddia olunan uyuşturucu maddelerin ele geçirilememiş olması karşısında zincirleme suç hükümleri uygulanamayacağı ve Yerel mahkeme kararının hukuka ve yasaya uygun olduğu açıktır.

HUKUKİ NEDENLER                          : … ve diğer ilgili Mevzuat

TALEP SONUCU                                    : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Yüksek Mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sair sebeplerle; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim. ../../….

 

SANIK  VEKİLİ

Avukat … …

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -2-

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO :

DAVACI               :

VEKİLİ

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                 :

KONU                   : Davalı yanın ……..Tarihinde tarafımıza tebliğ olan İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

                        Davacı istinaf dilekçesinde özetle yerel mahkemece bilirkişi raporuna itirazlarının değerlendirilmediği eksik inceleme ve yeterli araştırma yapılmadan karar verildiği, davacının zarara uğradığı bu sebeple davanın reddine karar verilmesini talep etmişse de davanın istinaf talebi tamamen haksız ve hukuki mesnetten yoksundur.

                   Şöyle ki ;

1-Davalı yan uyuşmazlık konusu ilacın SUT Ek 4/C listesi üzerinden ödendiğini, 05.04.2016 tarihinde fiyatının  2.210,98 TL olarak  belirlendiğini, kurum içi yazışmaları dilekçe ekinde sunduğunu, ödemelerin bu esaslar nazara alınarak yapıldığını beyan etmişse de müvekkil tarafından düzenlenen fatura tarihi 08.03.2016 tarihlidir.

2-Müvekkil, Sağlık Uygulama Tebliği’indeki madde (4.3.8.) uygun davranılması ve ilaç bedellerinin istenmesine rağmen davalı tarafından hiçbir açıklama yapılmadan beden iadesi istenmemiştir. Bu işlemin Sağlık Uygulama Tebliğine ve ilaç satış protokolüne aykırı olduğu açıktır.

3-KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ İLE kanunlar yürürlük Tarihinden itibaren geçmişe yürürler. Davalı kurum bu durumu göz ardı ederek haksız ve hukuki olarak istinaf talebinde bulunmuştur.

4-Defaatle belirtildiği gibi müvekkilin davalı kuruma başvurduğı 08.03.2016 Tarihinde ilacın birim Fiyatının 4.404,05 TL olduğu ve sözü edilen ilacın fiyatının düşürülme tarihi FATURA TARİHİNDEN SONRA 05/04/2016 Tarihinde olduğu eksik ödenen 22.836,46 ‘si haksız olarak ödenmemiştir. Davalı kurumun yaptığı işlemin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. İş bu sebeple istinaf talepleri yerinde değildir ve itiraz etmemiz hasıl olmuştur.

                                                                              

SONUÇ OLARAK       :

Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak hususlarla, davalının istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen hususların herhangi bir hukuki dayanağı olmaması sebebi ile ……..Asliye Hukuk Mahkemesinin ………… tarih ve………..E. …….K sayılı ilamın ONANMASINA karar verilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz.

     Saygılarımızla. 30/11/2018

 

                                                        Davacı Vekili

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -3-

ADANA İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                             

Esas No:

Karar No:

 

İSTİNAF DİLEKÇESİNE

CEVAP VEREN

(DAVACI)                        :

 

VEKİLİ                            :

 

KARŞI TARAF

(DAVALI)                        :

 

VEKİLİ                            :

 

KONUSU                        : İstinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

 

CEVAPLARIMIZ            :

 

Davalı tarafça yapılan istinaf talebi hukuka aykırı ve mesnetsiz olup reddini talep etmekteyiz.

Şöyle ki;

1-) Kesin hüküm itirazı haksız ve mesnetsizdir. Şöyle ki;

 • İşbu istinaf talebine konu dava müvekkilin 19.10.2006-27.08.2015 tarihleri arasında hak edilen ve ödenmemiş kıdem, ihbar, fazla çalışma, genel tatil ve yıllık izin alacaklarına ilişkindir.

 • Kesin hüküm itirazına konu İzmir ( ) İş Mahkemesi …E-…K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen alacak kalemleri, davacı müvekkilin 19.10.2006/30.09.2007 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığındaki hak ettiği ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağına ilişkindir.

 • Kesin hüküm itirazına konu diğer bir karar olan İzmir ( ) İş Mahkemesi …E – …K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen tazminatlar ise 15/08/2008 – 29/04/2011 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığında hak ettiği fazla çalışma ve genel tatil ücretine ilişkindir.

 • İşbu dosyada hükmedilen genel tatil ücreti alacağı, gerekçeli kararda da belirtildiği üzere 12.2012-27.08.2015 tarihleri arasına ait olup, kesin hüküm varlığından kaynaklı reddedilmeleri söz konusu değildir. Aynı şekilde hükmedilen fazla çalışma ücreti de 07.12.2012-27.08.2015 tarihleri arasındaki döneme ait olup, kesin hüküm söz konusu değildir.

 • Davalı tarafça sunulan İzmir ( ) İş Mahkemesi …E-…K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen ihbar tazminatı 19.10.2006/30.09.2007 tarihleri arasında hak edilmiş olup, işbu dosyadaki istemlerimiz müvekkilin 2015 yılına kadar olan hak edilmiş ücretlerin ödenmeyen kısmına ilişkin olduğundan, olumsuz dava şartı gerçekleşmemiştir.

 • İşbu dosyada talep ettiğimiz ve hükmedilen alacak kalemleri başkaca dava konusu yapılmamış olup, kesin hüküm varlığından kaynaklı reddedilmeleri söz konusu olamaz. Aksine beyanlar sayın başkanlığınızı yanıltmaya yöneliktir.

2-) Davalı tarafça istinaf konusu edilen diğer itirazların da hukuka aykırı ve dayanaksız olduğu sübut delillerle sabit olduğundan reddini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, hukuka aykırı ve mesnetsiz istinaf talebinin reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                          DAVACI VEKİLİ

İstinafa Cevap Dilekçesi Örnekleri

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 3,67 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. abdulkadir dedi ki:

  merhaba benimbir davam var 6183 sayılı kanunudan doğan tasarufun iptal davası vergi borcumu ödedim dava konusuz kaldı esastan karar verilmesine yer olmadığına karar verdi asliye hukuk mahkemesi ve avukatlık ücreti Nisbi olarak hesaplandı istinaf ettim Nisbi vekalet ücreti doğrumu.

 2. Kenan dedi ki:

  İstinaf mahkemesine cevap yazmak istiyorum (aile mahkemesi )çocuğumun baskasi ile evlenen annesinden almak için..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.