İstinaf Sürecinde Doğan Çocuk Hakkında Taraflar İsticvap Olunmalıdır

İstinaf Sürecinde Doğan Çocuk Hakkında Taraflar İsticvap Olunmalıdır

Boşanma kararı verildikten ve dosya istinafa gönderildikten 5 ay sonra kadının doğum yapması şüpheli bir durumdur. Bu durumun aydınlatılması için istinaftaki dosya yerel mahkemeye geri çevrilir ve durum bizzat taraflar dinlenerek açıklığa kavuşturulur. Bu neticede ya “sadakatsizlik” söz konusudur ya da “affetme”…

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava 27.4.2009 tarihinde açılmış, 20.12.2012 tarihinde tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.
Dosyada velayeti ile ilgili düzenleme yapılan ortak çocuk G..D..’nin nüfus kaydının görülmemesi üzerine UYAP’tan temyiz aşamasında elde edilen tarafların aile nüfus kaydından, bu çocuğun yanında tarafların 16.5.2013 tarihinde dünyaya gelen T.. M.. adında ikinci bir çocuklarının olduğu görülmektedir.
Bu çocuk karardan yaklaşık beş ay sonra doğduğuna göre, dava devam ederken ana rahmine düşmüş demektir. Bu durum nazara alınarak, gerektiğinde bu hususta taraflar isticvap olunarak yeniden karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.06.2013(Çrş.)( 2. Hukuk Dairesi 2013/5622 E. , 2013/18014 K.
“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Çeşme Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :20.12.2012 NUMARASI :Esas no:2009/169 Karar no:2012/413)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 4 Haziran 2020 21:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.