Bir Sayfa Seçin

DANIŞTAY İLGİLİ Gönderilmek üzere

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DOSYA NO                 : 2019/……E.- 2019/……. K.

TEMYİZ EDEN

(DAVALI)                   : 

VEKİLİ                        : Adana DAVACI                       : 

VEKİLİ                         :

KONU                         : A…………..(   … ) İdare Mahkemesi’nin 2018/……E.- 2018/…… K. Sayılı kararının            

AÇIKLAMALAR

1) İDARİ İŞLEM USUL VE YASAYA UYGUNDUR.

.

Yukarıda kısaca SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunulan sebeplerle ;Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Hukuku Avukatı Adana – Avukat Saim İncekaş

Son Güncelleme Tarihi