İstinaf İnfaz Durdurma Dilekçesi

İstinaf İnfaz Durdurma Dilekçesi

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere

(…) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

ESKİ HALE GETİRME

İSTEYEN/SANIK                 :

MÜDAFİİ                               :

SUÇ                                          : Yaralama

KONUSU                                : CMK.’nın 40-41. maddeleri uyarınca eski hale getirme istemidir.

ESKİ HALE GETİRME

NEDENLERİ                          :

1-Müvekkilim hakkında …/…/… tarihinde yapılan yargılama sonunda, iki yıl hapis cezası verilerek tebliğ edilmiştir. Temyiz yolu başvurusu için öngörülen yedi günlük süreyi geçirmiş bulunmaktayım. Çünkü ekli rapordan anlaşılacağı üzere, bu tarihlerde evinde hasta olarak yatmaktaydım. Nihayet bu gün iyi olabildim.

2-CMK.’nın 40. maddesinde, “kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin eski hale getirme isteminde bulunabileceği” belirtilmiştir. CMK.’nın 41. maddesi uyarınca, engelin kalkmasından itibaren, yedi günlük süre içindeki eski hale getirme isteğinde bulurken, istinaf yoluna başvuru dilekçemizi de ekte sunuyorum.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, eski hale getirme isteğimizin kabulüyle, temyiz dilekçemin Yargıtay’ın ilgili ceza Dairesine gönderilmesini, ekli başvuru dilekçem doğrultusunda, Ankara … Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve Esas: …/…, Karar: …/… sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık Müdafi
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.