İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf Dilekçesi Örneği -1-


İstinaf yeniden yargılama yoludur. İstinaf nedir ve mahkemenin görevleri nelerdir?  isimi makalemizden istinafa sürecine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıda yerel mahkemenin vermiş olduğu istinaf kanun yoluna açık bulunan bir kararın istinaf dilekçesi örneğini inceleyebilirsiniz.


 

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

                                  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEPLİDİR

DOSYA NO                                     :2015/109 E

                                                           2017/190 K.

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN  DAVACILAR         :

                         

VEKİLİ                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                           :

DAVALI                                           :       

 

DAVALI VEKİLİ                            : Av. 

DAVALI                                         : 4-x

 

DAVALI VEKİLİ                             :Av. 

KONU                       : 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/109 E.  ve 2017/190 K. sayılı  06/04/2017 Tarihli Kararının KISMEN REDDOLUNAN kısmının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına karar verilmesi ile uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararların doğacak olması sebebiyle İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA karar verilmesi istemi hakkında.

                                                                                    AÇIKLAMALAR

 

            YEREL MAHKEMENİN KARAR VERDİĞİ MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARI SOMUT OLAY DAHİLİNDE OLDUKÇA AZ VE YETERLİ DEĞİLDİR.KISMEN REDDOLUNAN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINA YÖNELİK KARAR HUKUKA AYKIRIDIR.HAKKANİYETİ SAĞLAMAMAKTADIR.YİNE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KONUSUZ KALDIĞINA YÖNELİK KARAR VEREN YEREL MAHKEMENİN BU KARARI HUKUKA AYKIRIDIR VE KALDIRILMALIDIR.

 

            Adana 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/109 E.  ve 2017/190 K. sayılı  06/04/2017 Tarihli Kararının hukuka aykırı olması sebebiyle kaldırılmalıdır ,işbu sebeple yerel mahkeme kararına dair İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNUYORUZ.Şöyle Ki;

 

1-İstinaf isteminde bulunan davacılar  murisi x’ye, davalı işleten  x’ya ait 33 BMA 47 plakalı araç ile sürücüsü davalı x tarafından  “Batı İstikametinden GMK Bulvarını takibine geldiği Bahçeler Caddesi Kavşağı giriş kısmında yay kaldırımı bondür taşlarına çarptığı,kaldırıma çıktığı,tekrar yola inerek Bahçeler caddesini Batı-Doğu devam ettiği,kavşağın doğu kısmında tekrar yaya kaldırımı bordür taşlarına çarparak tekrar yaya kaldırımı üzerine çıktığı ve aracın ön kısımları ile yaya kaldırımı üzerinde …aracın yayaya çarptığı 15.01.2015 tarihinde çarpılmış ve çarpmadan sonra x hayatını kaybetmiştir.(EK 1-Ölümlü Trafik Kazası Tespit Tutanağı)

 

DAVALI SÜRÜCÜ KASIT BOYUTUNA VARACAK DÜZEYDE AĞIR KUSURLUDUR. İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN DAVACILAR MURİSİ İSE KUSURSUZDUR:

 

2-Davalı sürücü x kullandığı 33 BMA 47 plakalı araç ile plakası belirlenemeyen başka bir araç ile hız yarışı yaptığı sırada kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkmış ve kaldırımda (yaya yolunda) yürümekte olan istinaf isteminde bulunan davacılar murisi x’ye çarparak x’nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Davalı sürücü x meydana gelen kazada kasıt boyutuna varacak düzeyde ağır kusurludur. Davalının meskun mahalde başka bir araç ile yarış yapması ve çok hızlı gitmesi karşısına çıkabilecek olası insan ölümlerini göze alarak araç kullandığını göstermektedir. Davalı x adeta trafik terörü estirmiştir.Yaya yolu olan kaldırımda yürümekte olan ve evine giden istinaf isteminde bulunan davacılar murisi x’ye çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan bu olay kabul edilemeyecek düzeyde vahamet içersinde gerçekleşmiştir.

Yerel Mahkemede kazaya ilişkin tanıklarımız dinlenmiştir. Ancak davalı sürücü x’ın aracının çok hızlı olduğu ve yanındaki başka bir araç ile hız yarışı yaptığı ile kaldırıma çıkarak ağır kusur ile istinaf isteminde bulunan davacılar muris’inin ölümüne sebebiyet verdiğine ilişkin delillerimizden bir kısmı şöyledir:

2.1.Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın 2015/2001 Soruşturma numaralı dosyasında bulunan MOBESE kayıtlarının çözümlenmesine dair 15.01.2015 tarihli Cd Çözümleme Tutanağında: (EK 2- MOBESE kayıtlarının çözümlenmesine dair 15.01.2015 tarihli Cd Çözümleme Tutanağı)

“Resim-1’de Şüpheli araç ve yanında bulunan plakası, marka ve modeli belli olmayan bir aracın seyir halinde olduğu, araçların far ışıklarından anlaşıldığı kadarıyla yoldan geçen diğer araçlara nazaran süratli oldukları

 

Resim-2’de şüphelinin kullandığı araç GMK bulvarının kesişiminde bulunan sokağın girişindeki kaldırıma çarptığı ve aracın altından kıvılcımlar çıktığı,

 

Resim-3’de aracın sokağın diğer girişindeki kaldırıma vurarak havalanıp kaldırıma çıktığı Bu sırada aracın önünde çıkan  herhangi bir cisim veya şahıs veya silüet tespit edilemediği,

 

Resim-4’ de olaydan yaklaşık 20 saniye sonra markası, modeli ve plakası belli olmayan açık renkli  bir aracın ters yönden gelerek kaza yapan aracın yanına durduğu içinden şahısların indiği, 

 

Resim-5’de olay yerine ilk gelen aracın yaklaşık 1 dakika sonra olay yerinden ayrıldığı izlenmiştir.”

2.2.Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın 2015/2001 Soruşturma numaralı dosyasında bulunan Dunlop Lastikçilik isimli iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının çözümlenmesine dair 17.01.2015 tarihli Cd Çözümleme Tutanağında: (EK 3- DUNLOP Lastikçilik güvenlik kamerası kayıtlarının çözümlenmesine dair 15.01.2015 tarihli Cd Çözümleme Tutanağı)

“Resim-1) ‘de Kamera saatine göre 01.15.2015 günü Saat:01:59:38’de GMK Bulvarı üzerinde biri beyaz renkli diğeri ise siyah renkli iki aracın yolun  sağ ve sol şeritlerinde yan yana hızlı bir  şekilde ilerlediği ve o esna da siyah  renkli aracın neden olduğu belli olmayan bir şekilde direksiyon  hakimiyetini  kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çarpıp kaldırımın üstüne çıktığı izlenmektedir

 

(RESİM-2)’de Kamera saatine göre 01.15.2015 günü Saat:01:59:57 ‘ de kaza yapan siyah renkli aracın yanına beyaz renkli diğer aracın yol istikamet akışına ters olacak şekilde geldiği görünmektedir.

 

2.3.Ek 1’de sunduğumuz trafik kazası tespit tutanağında :

 

”33 BMA 47 plakalı araç sürücüsü….güneyden kuzeye doğru yürüyen x’ye çarptığı ,duramayarak devam ettiği,tekrar yaya kaldırımı üzerinde bulunan demir aydınlatma direğine çarptıktan sonra durması sonucu ….aracın ve Elektrik direğinin maddi hasarı ile sonuçlanan Trafik Kazası meydana gelmiş olup ..Kazanın oluşumunda …kamyonet sürücüsü 2918 sayılı KYTK 52/b sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine,görüş,yol,hava ve Trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar kurallarını ihlal ettiği (ilk kaldırıma çarptıktan sonra aracın parçaları kopacak şekilde gittiği koptuğu ve 63 m sonra durabildiği,yaya kaldırımı üzerinde bulunan yaya’ya çarptığı,yaya x’nin …kazanın oluşunda kural ihlali olmadığı” şeklinde tutanak tutulmuştur.

İşbu tutanaklarda görüldüğü gibi davalı x’ın kullandığı araç ile yanında bir başka araç oldukça süratli olarak yol üzerinde yan yana seyir etmektedirler. Davalı x’ın kullandığı araç aşırı hızdan ve yarıştığı diğer aracın manevrasından ötürü kaldırıma çarparak kaldırıma çıkmıştır.Olaydan hemen 20 saniye sonra birlikte yarıştığı araç ne olduğunu anlamak için Yunus TAN’ın yanına gelmiş daha sonra olay yerinden kaçmıştır.x ile yarıştığı araç arkadaş olmasından ötürü diğer araç yanına gelmiştir.Yoksa hayatın olağan akış kuralları içerisinde hiçbir araç normal yolundan ters istikamete girerek kazaya bakmak için geri dönmezdi.x ile yarış yapan araç yardım etmek için de geri gelmemiştir.Yardım etmek için gelseydi araçtan iner,yaralıları hastaneye götürür,olay yerinden kaçmazdı.Başka bir anlatımla yardım etmek için gelen araç kaçmazdı.Yine trafik kaza tespit tutanağında da davalı sürücünün tamamen kusurlu olduğu ancak istinaf isteminde bulunan davacılar murisinin kusurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

3-İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI MÜVEKKİLLER MİRAS BIRAKAN İŞ ADAMI EKREM EKİCİ DAVALILARIN KUSURLARI İLE HAYATINI KAYBETMESİ SEBEBİYLE CİDDİ ANLAMDA MANEVİ ZARARA UĞRAMIŞTIR. İŞBU ZARAR DAVALILAR TARAFINDAN TAZMİN EDİLMELİDİR:

İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi x kaldırımda yürürken davalı x’ın araç ile çarpması sonucunda hayatını kaybetmiştir. İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi istinaf isteminde bulunan davacı x’nın eşi ve diğer istinaf isteminde bulunan davacıların babasıdır.Bu ani ve beklenmedik olay sonucunda eşi ve babasını kaybetmenin etkisi ile istinaf isteminde bulunan davacılar ciddi anlamda psikolojik ızdırap çekmişlerdir.İstinaf isteminde bulunan davacıların yaşadığı acıyı işbu dilekçe ile tarif etmenin mümkün olmadığını düşünmekteyiz. İstinaf isteminde bulunan davacı müvekkillerin tamamı derin acı ve ızdırap içerisindedirler.

İstinaf isteminde bulunan davacılar Murisi’nin ölümünden sonra eşi x psikiyatrik yardım almaya başlamıştır.Bu sebeple T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Toros Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine kaldırılmış ve  bu hastane tarafından kendilerine psikiyatrik ilaçlar yazılmıştır.(EK 4- T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Toros Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.Hidayet ÖNER tarafından düzenlenmiş istinaf isteminde bulunan davacıya ait psikiyatrik reçeteler)

İşbu reçeteden de görüldüğü gibi istinaf isteminde bulunan davacılar murisinin ölümü istinaf isteminde bulunan davacılarda derin ızdırap ve acı yaratmıştır. İstinaf isteminde bulunan davacı eş ve çocuklar sürekli olarak bayılmakta,kendilerini kaybetmekte,yalnızlık ve umutsuzluk içinde hayattan kopuk şekilde yaşamaktadırlar.İstinaf isteminde bulunan davacı müvekkillerin acısı kolay kolay dindirilemeyecek boyuttadır.Ülkemizdeki hukuk sistemi ve kültürünü gözeterek buna rağmen oldukça düşük rakamlarda manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

4-İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN DAVACILAR MURİSİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ SEBEBİYLE DESTEĞİNDEN YOKSUN KALAN EŞİ x İLE ÖZÜRLÜ OĞLU x CİDDİ ANLAMDA MADDİ ZARARA UĞRAMIŞTIR,MURİSİN EŞİ BEDİA HAKKINDA ÖDEME YAPILMIŞ OLSA DAHİ x İLE İLGİLİ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR,MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN KONUSUZ KALDIĞINA İLİŞKİN KARAR BU NEDENLE KALDIRILMALIDIR:

 

            Davalı Ak Sigorta tarafından sadece maddi tazminat alacağı için dava açıldıktan sonra 104.025,00 TL asıl alacak, 14.459,00 TL faiz 20.02.2015 başlangıç, 11.072,00 TL sigortaya ait karşı dava vekalet ücreti, 800,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 130.356 TL’lik ödeme davalı Bedia Ekici ile ilgili olarak 26/09/2017 tarihinde yapılmıştır.

            İşbu ödeme Bedia EKİCİ ile ilgili olarak münhasıran maddi tazminat alacağı ile ilgili olarak yapılmıştır.x ile ilgili bir ödeme yapılmamıştır.Bu sebeple yerel mahkeme kararı kaldırılmalıdır.Davacı x özürlü olmasına rağmen bu konuda rapor alnmadan değerlendirme yapılmasına itiraz ediyoruz.Davacı x özürlüdür.Hakkında rapor alınmalıdır.Özürlü olup olmadığı tespit edilmeden medeni haklarını kullandığı kabul edilerek rapor oluşturulması kabul edilemez.Rapora bu yönden itiraz ediyoruz.

 

İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi x iş adamı olarak çalışan bir insandı. Aylık geliri en az 5.000 TL civarındaydı. İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi’nin ölümü sonucunda eşi Bedia istinaf isteminde bulunan davacılar murisinin desteğinden yoksun kalmış olup istinaf isteminde bulunan davacılar murisinin ölümü ekonomik olarak mahvolmasına sebep olmuştur.

İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi xİ’nin ölümü ile destekten yoksun kalan istinaf yoluna başvuran davacı x özürlü olup yardıma muhtaç bir insandır.İstinaf isteminde bulunan davacı x herhangi bir işte çalışamayacak kadar fiziksel ve zihinsel özrü bulunmaktadır.İstinaf isteminde bulunan davacı x’nin fiziksel ve zihinsel özür oranı ile çalışıp çalışamayacağının tespit edilmesi için bir devlet hastanesine yerel mahkeme tarafından gönderilmesini talep etmiş idik.

Zira istinaf isteminde bulunan davacı tek başına evinden herhangi bir yere gidebilme kabiliyeti olmayan,bir işi beceremeyen, para sayamayan,küçük insan ile büyük insan ayrımı yapamayan,konuşma bozukluğu olan,ayrıca psikolojik ve psikiyatrik bazı hastalıkları bulunan bir kişidir.İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi baba x ölmeden önce oğlu x’nin geçimini de kendisi sağlamaktaydı.İstinaf isteminde bulunan davacılar murisi baba’nın ölümü ile x babasının yardımdan mahrum kalmıştır.Hasta ve bakıma muhtaç olan,çalışma ve iş yapma kabiliyeti bulunmayan x’nin başkaca hiçbir geliri olmaması sebebiyle mevcut durumda maddi olarak mahvolmuş,içler acısı bir durumdadır.

İstinaf isteminde bulunan davacı xİ’nin bu durumunu SGK kayıtları da ispat edecektir.İstinaf isteminde bulunan davacı x’nin hiçbir sigorta girişi bulunmamaktadır.Zira çalışma kabiliyeti yoktur.

5-DAVALILAR MÜTESELSİLEN İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI MÜVEKKİLLERE KARŞI SORUMLUDUR, AK SİGORTA A.Ş’YE YÖNELİK MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KONUSUZ KALDIĞINA DAİR KARAR HUKUKA AYKIRIDIR.

Davalı Ak Sigorta 55252429 numaralı trafik sigortası ve varsa diğer poliçeleri ile davalı Euroko Sigorta 24137432  Kasko ve İhtiyari Mesuliyet Sigortası ve varsa diğer poliçeleri sebebiyle 33 BMA 47 plakalı aracın sigortalarını yapan firmalardır.Bu sebeple sigorta şirketleri sigorta poliçesinden kaynaklı ve sigorta poliçesi teminat klozları ile sınırlı olarak yasal sorumluluk miktarınca diğer davalılarla birlikte müteselsilen dava edilmiştir.

                SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

  • Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/109 E. ve 2017/190 K. sayılı  06/04/2017 Tarihli Kararının manevi tazminata yönelik KISMEN REDDOLUNAN kısmının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılması,
  • Bu neticede Euroka Sigorta şirketi lehine kısmen reddedilen kısım üzerinden belirlenen vekalet ücreti kararının kaldırılması,

            3)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. 25.05.2017

 

                                  

                                                                                İstinaf İsteminde Bulunan

                                                                                        Davacılar Vekili

                                                                                    Av. Saim İNCEKAŞ

İstinaf Dilekçesi Örneği (Nafaka Borcu Sebepli) -2-


BAM İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            : 

KARARI İSTİNAF EDEN

DAVACI                                   :     

DAVALI                                   :

VEKİLİ                                    :

TALEP KONUSU                   :

1-Yukarıda esas numarası belirtili Mahkemeniz dosyasında 20.11.2019  tarihinde verilen karar usul ve yasaya aykırı olması nedeni ile istinaf ediyorum. İlk derece mahkemesinin kaldırılması ve taleplerim yönünde karar verilmesini sayın yüksek mahkemenizden talep ederim.

2- Davalı-Alacaklı eski eşim Ö T ile  Aile Mahkemesinin  E.  K. Say. Dosyasının neticesinde 2016 tarihi itibari ile boşanmış bulunmaktayım. Boşanma kararı sonrasında ise kısmen de olsa aldığım işsizlik maaşımdan alacaklının nafaka alacağını ödedim.

3-  04.10.2016-10.09.2019 tarihlerini kapsar nafaka borcumu 35 Ay boyunca düzenli olarak ödedim. Yaptığım ödemelerin miktarlarına bakılınca bahse konu ödemelerin nafaka borcuna istinaden olduğu açıkça anlaşılacaktır. Bu husus ilk derece mahkemesi tarafından dikkate alınmamış ve bu nedenle hüküm yanılgıya düşülerek kurulmuştur. Bu nedenle hukuka aykırı şekilde eksik inceleme neticesinde verilen iş bu kararı kabul etmiyorum ve kararı istinaf ediyorum.

4- Yaptığım ödemeler ekonomik gücümü zorlayacak düzeyde olan ödemelerdir. Bir dönem işsiz olmam ve şuanda asgari ücret ile çalışan birisi olarak eski eşimin nafaka alacağına karşılık banka dekontları ile de ödediğim sabit olması karşısında benim bir daha bu ödemeleri tekraren yapmam telafisi güç ve imkansız ekonomik çöküntülere neden olacaktır.

5-İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı kabul etmiyorum. Şöyle ki, banka ödemelerine açıklama getirilmemesi veya bu ödemelerin “ahlaki olarak yapılan ödemeler” şeklinde yorumlanması hukuka ve adalete aykırıdır. Vatandaş olarak bu ödemeleri iyi niyetli olarak yapmama ve bu ödemelerin sadece banka havalesine açıklama kaydı geçilmemesi aşırı şekilci bir uygulama olacaktır. Bu durum benim hak kaybıma neden olacaktır. Bu nedenle mahkeme eksik inceleme yaparak; ilgili bankalara müzekkere yazmadan ve bunların cevabını dahi beklemeden hüküm kurması hatalıdır. Tüm bu hususlar bozma nedeni teşkil etmektedir.

6-Yukarıda anlatılan nedenler istinaf talebimin kabulü ile Sayın Yüksek Mahkemenizin resen gözeteceği sebeplerle ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak davamın kabulüne karar verilmesini saygılarımla talep ederim. tarih

                                                                    KARARI İSTİNAF EDEN

                                                                    DAVACI       

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.