İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi

İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi

[ICRADAIRESI] MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İCRA DOSYA NO                 : [ICRADOSYANO]

İTİRAZ EDEN (ALACAKLI)   : [ALACAKLIADISOYADI]

VEKİLİ                                   : [ALACAKLIVEKILIADISOYADI]

BORÇLU                               : [BORCLUADISOYADI]

İSTİHKAK İDDİA EDEN         : [ÜÇÜNCÜ KİŞİ]

KONU: İstihkak İddiasına İtiraz

OLAYLAR:

Yukarıda numarası verilen icra dosyası gereği [HACİZ TARİHİ] tarihinde gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında borçlununun komşusu [ÜÇÜNCÜ KİŞİ] haczedilen taşınabilir bilgisayarın (notebook) kendisine ait olduğunu ve borçluya geçici olarak kullanması için ödünç verdiğini beyan ve iddia ederek istihkak iddiasında bulunmuştur. Yukarıda adı verilen üçüncü kişi komşunun istihkak iddiası yerinde değildir. Bilgilerinize sunulur.

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 17:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.