İstihkak İddiası Dava Dilekçesi

İstihkak İddiası Dava Dilekçesi

ADANA X İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO:

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: Yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz dosyada müvekkilimize ait olan malların haczine ilişkin itirazlarımızı ve istihkak beyanlarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz dosyadan yazılan talimat kapsamında ……. Dosyası üzerinden borçlunun borcundan dolayı müvekkilimizin evine hacze gelinmiş ve 18/11/2019 tarihinde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir. (EK-1 Haciz Tutanağı)

2-) Haciz işlemi esnasında mülkiyeti müvekkilimize ait olan ve haciz tutanağında da belirtilmiş olan mallar haczedilmiş olup, söz konusu mallar yediemin sıfatıyla müvekkilimizin oğluna bırakılmıştır. Ayrıca haciz tutanağından da anlaşılacağı üzere istihkak iddiasında bulunan müvekkilimiz haciz esnasında mahalde bulunmamaktadır.

3-) Haciz esnasında araştırma yapılmış olup, alacaklı tarafın iddialarının aksine müvekkilimizin evinde borçluya ait herhangi bir belge bulunamamıştır. Haczedilen tüm mallar müvekkilimize aittir. Müvekkilimiz 1996 yılından beri aynı yerde ikamet etmekte olup eşyalar da bu tarihten beri kendisine aittir. Dolayısıyla söz konusu adreste haczedilen malların borçluyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Alacaklı taraf yalnızca iddiasını sözlü olarak dile getirmiş, haczedilen malların borçluya ait olduğunu ispat edecek hiçbir belge sunmamıştır.

4-) Müvekkilimize ait olan mallar kötü niyetli olarak haczedildiğinden dolayı açıklamış olduğumuz tüm bu nedenler kapsamında hacze itiraz etme ve istihkak iddiasında bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamış olduğumuz ve re’sen dikkate alınacak tüm sebepler ışığında İİK md 99 kapsamında haczedilen mallara ilişkin yapılan hacze itiraz eder ve istihkak iddiamızı bildiririz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

İstihkak İddiasında Bulunan

Üçüncü Şahıs Vekili

EK:

1-) X Dosyası Haciz Tutanağı

2-) Vekâletname

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 01:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.