İstihkak İddiası Dava Dilekçesi

Mar 14, 2020 | İcra Hukuku

İstihkak İddiası Dava Dilekçesi

ADANA X İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO:

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: Yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz dosyada müvekkilimize ait olan malların haczine ilişkin itirazlarımızı ve istihkak beyanlarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz dosyadan yazılan talimat kapsamında ……. Dosyası üzerinden borçlunun borcundan dolayı müvekkilimizin evine hacze gelinmiş ve 18/11/2019 tarihinde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir. (EK-1 Haciz Tutanağı)

2-) Haciz işlemi esnasında mülkiyeti müvekkilimize ait olan ve haciz tutanağında da belirtilmiş olan mallar haczedilmiş olup, söz konusu mallar yediemin sıfatıyla müvekkilimizin oğluna bırakılmıştır. Ayrıca haciz tutanağından da anlaşılacağı üzere istihkak iddiasında bulunan müvekkilimiz haciz esnasında mahalde bulunmamaktadır.

3-) Haciz esnasında araştırma yapılmış olup, alacaklı tarafın iddialarının aksine müvekkilimizin evinde borçluya ait herhangi bir belge bulunamamıştır. Haczedilen tüm mallar müvekkilimize aittir. Müvekkilimiz 1996 yılından beri aynı yerde ikamet etmekte olup eşyalar da bu tarihten beri kendisine aittir. Dolayısıyla söz konusu adreste haczedilen malların borçluyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Alacaklı taraf yalnızca iddiasını sözlü olarak dile getirmiş, haczedilen malların borçluya ait olduğunu ispat edecek hiçbir belge sunmamıştır.

4-) Müvekkilimize ait olan mallar kötü niyetli olarak haczedildiğinden dolayı açıklamış olduğumuz tüm bu nedenler kapsamında hacze itiraz etme ve istihkak iddiasında bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamış olduğumuz ve re’sen dikkate alınacak tüm sebepler ışığında İİK md 99 kapsamında haczedilen mallara ilişkin yapılan hacze itiraz eder ve istihkak iddiamızı bildiririz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

İstihkak İddiasında Bulunan

Üçüncü Şahıs Vekili

EK:

1-) X Dosyası Haciz Tutanağı

2-) Vekâletname

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İstihkak İddiası Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.