İsticvap Davetiyesi Örneği

T.C.
SAMSUN
( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2013 /12.. ESAS

“Davalı E. S. aleyhine mahkememizde açtığınız manevi tazminat davasının ../../2014 tarihli duruşmasında verilen ara kararı uyarınca re’sen isticvabınıza gereksinim görülmekle;

Davalı E. S. ‘nin savunmasında şahsınızın apartmanın otopark girişine park ederek yaklaşık 45 dakika süreyle araç giriş ve çıkışını engellediğiniz maddi vakıası hakkında, ../../2014 günü saat 10:30 ‘da yapılacak duruşmada bizzat isticvap edileceğinizden; belirtilen gün ve saatte isticvap için hazır bulunmanız; mazeretsiz duruşmada hazır bulunmadığınız ya da hazır bulunup da yöneltilecek sorulara cevap vermediğiniz takdirde, ileri sürülen maddi vakıayı ikrar etmiş sayılacağınız ve mezkûr vâkıanın aleyhinize sübut bulmuş addedileceği hususu tebliğ olunur.

(HMK. kmd. 171/1).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.