İsticvap Davetiyesi Örneği

T.C.
SAMSUN
( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2013 /12.. ESAS

Davalı E. S. aleyhine mahkememizde açtığınız manevi tazminat davasının ../../2014 tarihli duruşmasında verilen ara kararı uyarınca re’sen isticvabınıza gereksinim görülmekle;

Davalı E. S. ‘nin savunmasında şahsınızın apartmanın otopark girişine park ederek yaklaşık 45 dakika süreyle araç giriş ve çıkışını engellediğiniz maddi vakıası hakkında, ../../2014 günü saat 10:30 ‘da yapılacak duruşmada bizzat isticvap edileceğinizden; belirtilen gün ve saatte isticvap için hazır bulunmanız; mazeretsiz duruşmada hazır bulunmadığınız ya da hazır bulunup da yöneltilecek sorulara cevap vermediğiniz takdirde, ileri sürülen maddi vakıayı ikrar etmiş sayılacağınız ve mezkûr vâkıanın aleyhinize sübut bulmuş addedileceği hususu tebliğ olunur.

(HMK. kmd. 171/1).

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.