Bir Sayfa Seçin

İsticvap Davetiyesi Örneği

T.C.
SAMSUN
( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2013 /12.. ESAS

“Davalı E. S. aleyhine mahkememizde açtığınız manevi tazminat davasının ../../2014 tarihli duruşmasında verilen ara kararı uyarınca re’sen isticvabınıza gereksinim görülmekle;

Davalı E. S. ‘nin savunmasında şahsınızın apartmanın otopark girişine park ederek yaklaşık 45 dakika süreyle araç giriş ve çıkışını engellediğiniz maddi vakıası hakkında, ../../2014 günü saat 10:30 ‘da yapılacak duruşmada bizzat isticvap edileceğinizden; belirtilen gün ve saatte isticvap için hazır bulunmanız; mazeretsiz duruşmada hazır bulunmadığınız ya da hazır bulunup da yöneltilecek sorulara cevap vermediğiniz takdirde, ileri sürülen maddi vakıayı ikrar etmiş sayılacağınız ve mezkûr vâkıanın aleyhinize sübut bulmuş addedileceği hususu tebliğ olunur.

(HMK. kmd. 171/1).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız