İstek varsa aile mahkemesi kararında hangi eşyalardan ve ne suretle yararlanılacağını göstermelidir- Yargıtay Kararı

İstek varsa aile mahkemesi kararında hangi eşyalardan ve ne suretle yararlanılacağını göstermelidir

“..Davacı, dava dilekçesinde nafaka isteği yanında Türk Medeni Kanununun 197/2.maddesi gereğince konuttan ve ev eşyasından yararlanması için gerekli önlemlerin alınmasını da talep etmiştir.

Sözü edilen hükme göre, birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya,konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri almak zorundadır.

Tarafların davalının kusurlu tutum ve davranışları sonucu ayrı yaşadıkları ve davacının önlem alınmasını istemekte haklı olduğu anlaşıldığına ve mahkemece de böyle kabul edildiğine göre; ayrılmalarından önce birlikte oturdukları konuttan ve bu konutta bulunan ev eşyalarından davacının yararlanması için uygun önlemin alınması gerekirken, infazda duraksamaya yol açacak şekilde neredeki hangi eşyalardan ve ne suretle yararlanılacağı gösterilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 05.10.2010, 3837-16164)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 19:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.