İstek dışına çıkılarak tanımayla birlikte tenfize de karar verilemez- Yargıtay Kararı

İstek dışına çıkılarak tanımayla birlikte tenfize de karar verilemez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.02.2010 gün 2009/11199-2010/1610 sayılı bozma ilamında davanın yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınmasına ilişkin olduğunun açıklanmasına ve karar düzeltme yoluna da başvurulmayan bu ilama mahkemece uyulmasına rağmen istek dışına çıkılarak tanımayla birlikte tenfize de karar verilmiş olması doğru değilse de; bu yön yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7.maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle, gerekçeli kararın 1 .bendinde yer alan “tenfizine”
kelimelerinin hükümden çıkarılmasına, hükmün düzeltilmiş bu haliyle ve temyize konu sair yönlerin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 25.04.2011, E. 2010/17751, K. 2011/6873.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.