Islah Yoluyla Yeni Ziynet Alacağı Talebi Eklenemez – Yargıtay Kararı: E 2012/18663-K 2012/25392

Islah Yoluyla Yeni Ziynet Alacağı Talebi Eklenemez

Özet: Islah yoluyla talep genişletilebilir ise de, davaya yeni bir talep eklenemez. Davacının, dava dilekçesinde saydıkları dışında, yeni ziynet eşyaları talep etmesi, davaya yeni talep eklenmesi niteliğindedir.

“…Davacı kadın, dava dilekçesiyle boşanma ve fer’ileri yanında, 14 adet bilezik ve 1 adet set olmak üzere ziynet eşyalarımn aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000.-TL’nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş; bu konudaki talebini altınların sayı ve niteliği itibariyle sınırlandırmıştır. Davacı, ziynet eşyalarına yönelik talebini 5.4.2011 tarihinde ıslah etmiştir. Islah yoluyla talep genişletilebilir ise de, davaya yeni bir talep eklenemez. Davacının, dava dilekçesinde saydıkları dışında, yeni ziynet eşyaları talep etmesi, davaya yeni talep eklenmesi niteliğindedir. Toplanan delillerden davacımn 6 adet bileziğin davalıda kaldığı anlaşılmıştır. Kanıtlanan 6 adet bilezikle ilgili olarak davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir…”(2. HD, 19.10.2012, 2012/18663-2012/25392).

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.