Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Islah yoluyla davaya kademeli talep ve yeni hasım eklenemez- Yargıtay Kararı

Islah yoluyla davaya kademeli talep ve yeni hasım eklenemez

Davacı dava dilekçesinde sadece, davalı eşi Nurettin tarafından dahili davalı Can Şentürk’e kooperatif hissesinin devri suretiyle temlik edilen taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını istemiş; daha sonra davasını ıslah ederek; aile konutu şerhi konulması isteği yanında tapu iptal ve tescil talebini de eklemiştir.

Islah yoluyla davaya kademeli talep ve yeni hasım eklenemez. Kaldı ki, davacı taşınmazın aile konutu olduğunu da kanıtlayamamıştır. Mahkemece, üyelik devir işleminin kooperatif yönetimince uygun görülüp onandığı, kooperatif adına bir konut üzerinde Türk Medeni Kanununun 194. maddesi hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmadığı gerekçesiyle talep reddedilmiştir.

Oysa ret kararının yukarıda açıklandığı gibi, taşınmazın aile konutu olduğu hususunun kanıtlanamamış olması gerekçesine dayandırılması gerekirken, yazılı gerekçeye dayanılması isabetli değilse de, hüküm sonucu itibariyle doğrudur. Bu durumda yeniden yargılama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Hükmün gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (Y2HD, 13.12.2011, E. 2011/4450, K. 2011/21919.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 15:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.