Islah niteliğinde olmayan dilekçe dikkate alınarak karar verilemez- Yargıtay Kararı

Islah niteliğinde olmayan dilekçe dikkate alınarak karar verilemez

Davacı, dava konusu taşınmazın devrinin muvazaa nedeniyle iptali ile kendi adına tescilini, olmazsa rayiç bedel karşılığı alacağın tahsilini istemiştir.

Davanın devamı sırasında davacı, 04.06.2008 tarihli dilekçe ile davayı muvazaaya dayandırdığını ayrıca tapu iptali için Türk Medeni Kanununun 194.maddesine dayalı davasının olduğunu da bildirmek suretiyle dava dilekçesindeki isteğine yeni bir talep eklemiştir.

Bu dilekçe ıslah niteliğinde değildir. Mahkemece ıslah niteliğinde olmayan dilekçe dikkate alınarak davanın Türk Medeni Kanununun 194.maddesine dayalı tapu iptal tescil davası olarak nitelendirilip karar verilmesi ve muvazaaya dayalı tapu iptal tescil davasına ilişkin hüküm kurulmaması bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 17.05.2011, E. 2010/5144, K. 2011/8532.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.