Islah Dilekçesine İtiraz/Cevap Dilekçesi

ADANA 12. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO          :

DAVALI                : Adana İşçi-İşveren Avukatı Saim İNCEKAŞ

VEKİLİ                 :

DAVACI               :

VEKİLİ                 :

KONU   :  Islah dilekçesine karşı itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

DAVACI, 29/07/2019 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVASINI ISLAH ETMİŞTİR. SAYIN MAHKEMEYE 19/08/2019 TARİHİNDE SUNMUŞ OLDUĞUMUZ DİLEKÇEMİZ İLE RAPORDAKİ EKSİKLİKLERE VE HUKUKA AYKIRILIKLARA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, DAVACININ BU EKSİKLİKLER GÖZETİLMEDEN EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA ISLAH TALEBİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

Davacı, yanlış hesaplamalar ve hukuka aykırı birçok husustan oluşan, 19/08/2019 tarihli dilekçemiz ile itirazlarımızı belirttiğimiz 29/07/2019 tarihli Bilirkişi Raporu doğrultusunda dava değerinin arttırılması talebinde bulunmuştur.

Bilirkişi Raporuna beyanlarımızı içerir dilekçemiz ile de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, davacının ıslah talebini dayandırdığı bilirkişi raporunda esaslı maddi ve hukuki hatalar mevcut olup itirazlarımıza konu teşkil etmektedir.

Davacı yanın taleplerine  karşı zaman aşımı def’inde bulunuyoruz. Arttırılan tutarlar zamanaşımına uğramıştır. Böyle bir alacağa hükmedilecek olsa dahi zamanaşımı nedeni ile alacağa hükmedilemeyecektir. Hükmedilecek olsa dahi yeniden hesaplama yapılması gerekir.  Bu nedenle hem ıslah öncesi için hem de ıslah sonrası için zamanaşımı itirazımız bakidir.

Sonuç olarak, Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızı içerir dilekçemizde de ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, dosyaya sunulmuş bulunan 29/07/2019 tarihli bilirkişi raporunda esaslı maddi ve hukuki hatalar mevcut olduğundan, davacının işbu hatalı bilirkişi raporuna dayanarak ıslah talebinde bulunması yerinde olmadığından, ıslah talebinin reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda ve dosyada mübrez beyanlarımızda izah edilen nedenlerle,

1-Bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarımızı ihtiva eden dilekçemizde ayrıntılı şekilde açıkladığımız itirazlarımız doğrultusunda YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINA,

2-Davacının hatalı bilirkişi raporuna dayanarak sunmuş olduğu ıslah talebinin REDDİNE,

3-Zamanaşımı itirazlarımızın KABULÜNE,

4- Haksız ve mesnetsiz davanın REDDİ ile yargılama harç ve giderlerinin ve karşı vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz. 12/05/2019

DAVALI VEKİLİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.