Islah Dilekçesi-Taşınmaz Hissesi Konulu

Islah Dilekçesi-Taşınmaz Hissesi Konulu

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No:

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : Talep artırım beyanımızdır.        

AÇIKLAMALAR

1) X tarihli dava dilekçemizde önceden belirleme imkanı olmayan taşınmaz hissemizin bedeli için X TL olarak yazılmıştı.

2) X tarihli bilirkişi raporuyla taşınmazın işlem tarihi itibariyle X hisse değeri X TL olduğu tespit edilmiştir. Murise ait veraset ilamı sunulmuştur. Basit matematik hesabı ile murisin X mirasçısı olduğundan müvekkile düşen pay oranı X TL dir.

3) İşbu rapor gereğince X TL olarak belirlenen hisse değerini X TL artırarak X TL olarak değiştiriyoruz.

SONUÇ VE İSTEM             :

Açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; X TL üzerinden yapmış olduğumuz harç ikmali ve davaya konu taşınmaz için dava dilekçemiz dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini talep eder, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av.

Son düzenleme tarihi 29 Mart 2020 17:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.