Islah Dilekçesi Örnekleri

Son Güncelleme Tarihi

Islah Dilekçesi Örneği -1-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


Dosya No:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI         :

VEKİLİ                                             : DAVALI                                           :

VEKİLİ                                             : 

KONU                                               : Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 • Yargılama içersinde Her ne kadar Kıdem tazminatına mahsuben………..: 12,326,49 TL

İhbar tazminatına mahsuben………….:  3,200,74 TL
Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben.:  1,056,00 TL
Mesai ücreti alacağına mahsuben…….:21.796,00 TL
———————————————————————-Toplam…………………………………..: 38.379,23 TL Islah talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

 

 • Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin  

  SONUÇ VE İSTEK                          : Yukarıda kısaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ


  Islah Dilekçesi Örneği -2-

  ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  Dosya No.: 
  ISLAH TALEBİNDE BULUNAN/ DAVACI : 
  VEKİLİ : 
  KARŞI TARAF/ DAVALI : 
  VEKİLİ : 
  T. KONUSU : Islah İstemi

  AÇIKLAMA:

  1. Fazlaya dair haklarımızı saklı tutarak açtığımız 15.000TL maddi tazminat davasında yaptırılan 2. Islahen artırım farkı olan 20.000 TL’nin harcını yatırmaya âmâdeyiz.
  3. Islah beyanımız dikkate alınarak, neticeten 35.000 TL tazminatın hüküm altına alınmasını dilemekteyiz.
  SONUÇ:
  Sunulan sebeplerle, Saygılarımla…/…/….

  Islah Talebinde Bulunan Islah Dilekçesi Örneği (İş Hukuku) -3-

  ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

  DOSYA NO               : 2017/111111 E.

  DAVACI                     :

  VEKİLİ                       : Av.

  DAVALILAR             

  KONUSU                   : AÇIKLAMALAR        :

   

           TALEPLERİLK TALEP MİKTARIARTTIRILAN MİKTARTOPLAMİhbar Tazminatı (brüt)2.500,00-TL630,48-TL3.130,48-TLYıllık İzin Ücreti(brüt)2.500,00-TL31.974,25-TL34.474,25-TLFark Ücret (Brüt)5.000,00-TL14.622,57-TL19.622,57-TL 10.000,00-TL47.227,30-TL57.227,30-TL

   

  SONUÇ VE İSTEM   :

  Yukarıda DAVACI VEKİLLERİ

   

                                                            Av.  

  İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -4-

  ADANA .İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DOSYA NO               : 201… /           Esas

  D.GÜNÜ                     :

  ISLAH TALEBİNDE

  BULUNAN DAVACI:

  VEKİLİ                        :, DAVALI                      :

  VEKİLİ                        :

  KONU                         : Islah talebimiz

   

  HARCA ESAS DEĞERİ : 25.444,02 TL (ıslah edilen miktar)

                                     

  1-ISLAH TALEBİMİZ  ( 6100 s.y. HMK 181)

   

   ………………tarihli Bu defa , Buna göre;

  S.NoFark 1Ücret alacağı   
  2Kıdem tazminatı   
  3Fazla çalışma ücreti   
  4AGİ As.geç.ind.alacağı   
  5Yıllık izin ücreti   
  6Milli    
   TOPLAM   

              Bu nedenle, ıslah talebimizin kabulü ile toplam …………..  6100 s.y. HMK 181.maddeleri uyarınca ……….. TL üzerinden peşin harcın alınmasını talep  ediyoruz.

  2-) Yargılamanın hızlandırılması ve dosyanın karar aşamasında bulunması nedeniyle Islah dilekçemiz ile 3-) İş bu davada, davacının işçilik alacaklarıyla ilgili tüm deliller toplanmış  

  İSTEM SONUCU      : Yukarıda neden ve gerekçeleriyle                         Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile  

  1 Ücret alacağı
  2 Kıdem tazminatı
  3 Fazla çalışma ücreti
  4 AGİ As.geç.ind.alacağı
  5 Yıllık izin ücreti
  6 Milli Olmak üzere toplam ………………… TL’nin  işten çıkış tarihi olan ………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………… temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek                                                                             Tarih

                                                                         EKİ:

  * Islah harcı makbuzu

  İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -5-

  ADANA 3.İŞ MAHKEMESİ’ NE

  DOSYA NO                                     : 2017/82  Esas

  DAVACI                           : 

  VEKİLİ                              :

  DAVALILAR                   :

  VEKİLİ                              :                      

  KONU                              : Islah Talebimizdir.

  HARCA TABİ ISLAH                             :  TALEP TÜRÜ

  TALEP TÜRÜTALEP(DAVA DİLEKÇESİNDE YAZDIĞIMIZ)ISLAH

  YANİ  BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN ÜCRETDEN TALEPDEKİ MİKTARI DÜŞECEZ O KALAN MİKTAR

  SONUÇ
  KIDEM TAZMİNATIÖRNEĞİN 100,00 TL33.000,0033.100,00
  YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI   
  HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI   
  FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI   
  UGBT ÜCRET ALACAĞI   

  SONUÇ VE İSTEM               :Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

                                    Ayrıntıları yukarıda belirtildiği gibi ıslah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla                  DAVACI VEKİLİ

  Av. Saim İNCEKAŞ

  KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

   

  DOSYA NO                           :

  DAVACI                               :

  VEKİLİ                                 :

  DAVALI LAR                      :

  KONU                                   : Islah talebimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR

   

  Yukarıda numarası verilen Mahkemeniz dosyasında görülmekte olan davada gönderilen Anılan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, ıslah talebimizin kabul edilerek; ………….TL                                                                                               

                                                                                                                                                    Av. 

  İş Islah Dilekçesi Örneği -7-

  1.İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞ’İNE

                                                                                                     ADANA

  DOSYA NO:2019\844

  DAVACI: Islah talebinde bulunan İlyas Davarcı

  VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

  DAVALI: SGK Başkanlığı Ankara

  VEKİLİ:

  ISLAH MİKTARI: 2.206.29  TL

  OLAYLAR:

  HUKUKİ SEBEPLER: HUMK   md. 83-86 ve Yargıtay Kararları

  SONUÇ VE İSTEK:Islah talebimizin kabulü ile 3.206.29 TL faiz alacağının EK: Islah harcı makbuzu

                                                                                                 AV. Saim İNCEKAŞ

  Islah Dilekçesi Örneği -8-

  ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

  DOSYA NO     :

  DAVACI          :

  VEKİLİ             :

                            

  DAVALI           :

  KONU             : Islah dilekçemizin sunulmasıdır.

  AÇIKLAMALAR:

  1-Dava dilekçemizin istem kısmında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda 100 TL ve daha sonra 06.02.2018 tarihli 2-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla açmış olduğumuz iş bu davada, 06.02.2019 tarihli (UYAP’a eklenme tarihi)  3-Islah taleplerimizin kabulü ile ıslahen artırdığımız 18.021,99 TL miktarın haçlandırılması ve bu taleplerimize de karar verilmesi için iş bu dilekçemizi vermek zarureti hâsıl olmuştur.

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle ıslahen talepte bulunduğumuz 18.021,99       TL’nin harçlandırılarak toplam 10.642,29 TL’nin                                                     

   İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -9-

  X İŞ MAHKEMESİNE

  DOSYA NO                          : .. E.

  DAVACI                                :

  VEKİLİ                                   :

  DAVALI                                :

  VEKİLİ                                   :

  KONU                                   : Islah dilekçesidir.

  ISLAH İLE ARTTIRILAN

  MİKTAR                               : 23.125,15 TL

  AÇIKLAMALAR                  :

  Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davada,   Islah Dilekçesi Örneği (İş)-10-

  … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA NO                          : …/… Esas

   

  ISLAH EDEN (DAVACI)   : ……… (TC Kimlik No: …)

  1- 2- …/…/20… tarihli

 • Talep ettiğimiz 500,00 TL kıdem tazminatı alacağının 30.079,70 TL olduğu;
 • Talep ettiğimiz 300,00 TL Nisan 2015’e ait 10 günlük ücret alacağının 225,29 TL olduğu;
 • Talep ettiğimiz 100,00 TL yıllık ücretli izin alacağının 3.220,27 TL olduğu;
 • Talep ettiğimiz 100,00 TL UBGT ücreti alacağının 874,62 TL olduğu;
 • Talep ettiğimiz 100,00 TL fazla mesai ücretinin 11.713,24 TL olduğu;
 • Talep ettiğimiz 100,00 TL hafta tatili ücretinin 2.628,58 TL olduğu;
 • tespit edilmiştir.

  3- 4- Buna göre evvelce fazlaya ilişkin olarak

  HUKUKİ NEDENLER       : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER        : Dosya kapsamı, SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

  • Islah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin karar verilmesini Av.

  Islah Dilekçesi Örneği (Tazminat) -11-

  … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  SAYIN HAKİMLİĞİNE

  DOSYA NO :  

  ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

  (DAVACI )                                           : 

  VEKİLİ                                                 : 

  KARŞI TARAF (DAVALI)                 : 

  KONU                                                   : Islah Talebimizdir.

  AÇIKLAMALAR

  1- … Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda Esas No.su belirtilen dosyası ile açmış olduğumuz davamızda 1.000,00 TL Tazminat Alacağı (eski hale getirme), 1.000,00 TL Ecri Misil  talep etmiş bulunmaktayız. Dava dilekçemizde fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuş idik.

  2- Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, 28.10.2019 tarihli bilirkişi raporunda müvekkilin Tazminat Alacağı (eski hale getirme) olarak 9.557.75 TL, Ecri Misil olarak 2.670,75 TL olmak üzere toplam 12.228,50 TL talep edilebileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle, dava değerinin 10.228,50 TL artırılmak suretiyle 12.228,50 TL olarak ıslah etmekteyiz.

  HUKUKİ NEDENLER      : MK. BK. HMK.  ve sair ilgili mevzuat.

  NETİCE-İ TALEP             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz dava değerinin arz edilen biçimde ıslahına karar verilmesini, bilvekale arz ve talep ederim.

  Davacı Vekili 

  Islah Dilekçesi Örneği (İş Mahkemesi) -12-

  ADANA X İŞ MAHKEMESİ’NE

  2018/…E.

  DAVACI                   :

  VEKİLİ                      :

  DAVALI                    :

  VEKİLİ                      :

  KONU                      : … Tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusunun ISLAH’ına ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

  AÇIKLAMALAR      :

  Dava dilekçemizde Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti alacağı konularında fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak açmış olduğumuz huzurdaki davada, sayın bilirkişi tarafından verilen 28/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna istinaden, dava konusunu ISLAH etmekteyiz.

  NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda arz edilen sebeplerle; işbu ıslah dilekçemizle müvekkil adına talep edilen;

  Kıdem Tazminatı                                      9.269,99 TL

  İhbar Tazmimnatı                                     4.726,28 TL

  Fazla Çalışma Ücreti                                 3.772,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

  Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti      1.668,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

  Olmak üzere, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, dava dilekçemizdeki taleplerimizi fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi talebi ile birlikte toplamda 19.436,27 TL olarak ISLAH eder, dava masrafları ve ücreti vekaletin de davalı tarafa tahmiline ve gerekli harçların tahakkuku ile ıslah dilekçemizin bir suretinin davalıya Hızlı Posta Servisi marifeti ile tebliğine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                 Davacı Vekili

  Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.