Anasayfa » DİLEKÇELER » Islah Dilekçesi Örneği – 2018 (Güncel)

Islah Dilekçesi Örneği – 2018 (Güncel)

Islah Dilekçesi Örneği – 2018 (Güncel)

 

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
Dosya No:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI         :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           :

 

VEKİLİ                                             : 

 

KONU                                               : Islah isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

  • Davalı aleyhine kıdem, ihbar ve fazla çalışma(mesai) alacaklarına ilişkin olarak Sayın Mahkemenizde …..Esas dosya numarası ile dava açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin Kıdem Tazminatı olarak 500 TL, İhbar tazminatı olarak 1.000 TL. ve mesai alacağı olarak 100 TL. talep edilmiştir.

 

  • Yargılama içersinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının net 12,326,49 TL., ihbar tazminatının net 3.200,74 TL, Mesai ücretinin 39.816.35 TL ve yıllık ücretli izin alacağının 1.056.00 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

 

  • Her ne kadar bilirkişi raporunda mesai ücreti alacağını 39.816.35 TL olarak belirlemişse de ıslah talebinde bulunduğumuz iş bu dilekçe tarihinden geriye dönük beş yıllık mesai ücreti olan 23.01.2008 tarihinden itibaren hesaplanan) 21.796,00 TL mesai ücreti alacağını ıslah etmekteyiz.
  • Bilirkişi raporu doğrultusunda;
    Kıdem tazminatına mahsuben………..: 12,326,49 TL

İhbar tazminatına mahsuben………….:  3,200,74 TL
Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben.:  1,056,00 TL
Mesai ücreti alacağına mahsuben…….:21.796,00 TL
———————————————————————-Toplam…………………………………..: 38.379,23 TL Islah talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

 

  • Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin dava tarihinden geriye kalan 2.200,74 TL sinin ıslah tarihinden itibaren kanuni faizi üzerinden, fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının tamamının ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

SONUÇ VE İSTEK                          : Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile Müvekkilin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatına mahsuben 12.326,49 TL’nin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte(kanuni faizin altına düşmemek kaydıyla) ihbar tazminatına mahsuben 1000 TL’nin dava tarihinden itibaren, 2.200,74 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, fazla mesai ücretine mahsuben 21.796.00 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyek en yüksek mevduat faiziyle ve yıllık ücretli izin alacağına mahsuben 1.056 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. 23.01.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

Islah Dilekçesi Örneği – 2018 (Güncel)

                                                                                                      

 

Özet
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel)
Makale İsmi
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel)
Açıklama
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel) - Adana Avukatlık
Yazar
Yayınlayıcı
Adana Avukatlık - İncekaş Hukuk
Yayınlayıcı Logo

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.