İşkur ile İşe Girmek İçin Aranan Şartlar

İşe girecek kişi açısından aranılan şartlar

Sigortalıların;

 1. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 2. İŞKUR’a kayıtlı işi olmayan olması,
 3. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri içinde özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

 İşveren veya işyeri açısından aranılan şartlar

 1. Özel sektörde rol alması,
 2. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki yada muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki averaja ilave olarak çalıştırılması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, yönetimsel para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

İşkur Maaş Destek Tutarı Ne Kadardır?

 • Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunmuş olduğu sektöre nazaran değişik hesaplanacaktır.
 • İmalat yada bilişim sektöründe etkinlik gösteren işyerlerinde ilgili döneme ilişkin günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek suretiyle, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 7.848,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.103,63 TL ila 2.943,00 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 ila 3.119,84 TL)
 • Öteki sektörlerde varlık gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir çalışan prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanacak tüm primler (1.103,63 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 TL)

İşkur Tarafından Ne Kadar Süre Boyunca Maaş Desteği Uygulanır?

2020/Aralık ayı aşılmamak şartıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri içinde istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Sadece istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından minik adam, 18 yaşından büyük hanım yada Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Bazı Ek Kurallar

 1. Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 2. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri içinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha ilkin tescil edilmiş olduğu halde averaj sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonrasında ilk kere sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 yada 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 3. Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için öteki sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

İşten Ayrılan Personel İçin İcra Yazısı

ADANA 2. İCRA DAİRESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : ALACAKLI : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: