İskan İzni Alınmadan APİS Sözleşmesine Dayalı Tapu İstenemez

Tem 15, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

İskan İzni Alınmadan APİS Sözleşmesine Dayalı Tapu İstenemez

  • Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan izni alınmış şekilde tamamlamadığı sürece, iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimini yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyemez. 818 s. BK. m. 355-371

Bu yönde ilgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Mahalli mahKemesinden verilen hükmün duruşmalı olarak Temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresi icinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşuluP düşünüldü:
Dava, inşaat yapımı bedeli karşılığı devri kararlaştırılan tapunun iptali ile davacı adına tescili istemine ilişkin olup, mahkemece kabulüne karar verilmiş, karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki 8.11.1989 gün ve 28538 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki sözleşmede davacı yüklenici, davalının Turgutreis’de bulunan 6 pafta 3427 nolu parseli üzerine projesine uygun bina yapımını yükümlenmiş, yapım bedeli olarak da yine davalıya ait aynı mevkiide bulunan 3428 nolu parselin devri kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2. maddesinde inşaatın, anahtar teslimi şeklinde tamamlanacağı, sadece ikinci katta bir konutun kabası bitmiş haliyle teslim edileceği, 4. maddesinde, inşaatla ilgili tüm masraf ve giderlerin tamamının müteahhit tarafından karşılanacagı belirtilmiş, 9. madde de ise inşaatların iskan müsaadesi müteahhit tarafından, tüm masrafı müteahhite ait olmak üzere alınacaktır denilmiştir.

Sözlesmenin bu maddelerine gore, yuklenicinin edimini yerıne getirmiş kabul edilebilmesi için, iskan müsaadesi alınmış şekilde binayı teslimi gerekmektedir. Daha açığı yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan alınmış şekilde tamamlamadığı sürece iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimini yerine getirmeyen taraf karşı taraftan edimin yerine getirmesini isteyemez. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, inşaatın iskan raporunun düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu husus acıklığa kavusturulmadan yuklenicinin edimini ifa ettiği kabul edilemeyecegine gore, iskan belgesınin alınıp alınmadığı araştırılmalı, iskan izni alınmış ise şimdiki gibi dava kabul edilmeli, aksi durumda henüz bedele (tapu istemine) hak kazanmadığından davanın reddine karar verilmelidir. Eksik incelemeyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 275.000.000 lira duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, 12.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 15. Hukuk Dairesi E:2003/2495 K:2003/5405 T:12.11.2003)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.