İskan Almayan Müteahhite İhtarname

Eki 29, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

İskan Almayan Müteahhite İhtarname

X (       )  NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN      : 

Adres                   : 

 

İHTAR EDİLEN

MUHATAP         : 

Adres                   : 

KONU                   : X İli, X İlçesi, X Parsel numarasında kayıtlı X m2 arsanın inşaatının iskanının X Noterliğinin X tarih, X yevmiye nolu ihtarnamesi ile iskanının tarafınızca alınması, aksi takdirde uğradığım bütün zararlar sebebiyle hukuki yollara başvurulacağı talep ve ihtar olunur.

AÇIKLAMALAR:

Tarafımız ile aramızda akdedilen Kartal 19. Noterliği’nin 11940………………..inşaat sözleşmesi gereğince işbu sözleşme konusunu oluşturan X İli, X İlçesi, …………….., ……………., ……………… konut inşası hususunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu konut inşaatı sırasında tarafınızla anlaşılmış olup, sözleşmenin 9. Maddesine göre : “İnşaata ait her türlü hukuki ve cezai sorumluluk müteahhite ait olacaktır. Vergi dairesi, ssk, sosyal güvenlik müdürlükleri, bölge çalışma müdürlüğü, resmi elektrik idaresi, İski ve tüm resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü tescil işlemleri muhatabın adına yapılacak ve bu inşaat tamamlanarak tapuya tescil edilecektir. İskan alınmasına kadar ödenmesi gereken her türlü vergi ve resmi harçlar ile sigorta primleri işçi ücretleri ve tazminatlar iş kazası ve haksız fiilden doğacak her türlü zarar ziyan ve tazminatlar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Sadece dairelere ait doğalgaz, su, elektrik abonman paraları her bağımsız bölüm sahibi tarafından karşılanacaktır” hükmüne amirdir.

İşbu ihtara konu inşaatın su saatleri takılmamış, iskanı alınmamış, engelli merdiveni projede olmasına rağmen, sonradan tarafınızca söktürülmüştür. Tarafınızca projeye aykırı olarak çatı kısmı yükseltilmiş olup, bu hususta Tuzla Belediyesinden tarafıma 20.000TL idari para cezası tahakkuk ettirilmiştir. İskanın alınmamış olması sebebiyle yaklaşık olarak 18.000TL elektrik faturası ödediğim gibi, şantiye suyu kullanmamız dolayısı ile 3.000TL su faturası ödemek zorunda kaldım. Nitekim su ve elektrik saatlerinin tarafınızca benim adıma çıkartılması, iskan alınmaması nedeniyle her daire sahibinin üzerine elektrik ve suyu faturalarını alamamaları dolayısıyla üzerime çok yüklü bir borç kalmıştır. Ben bu borçları mecburen ödemek durumunda kaldım, aksi halde susuz ve elektriksiz kalmam söz konusu olacaktır.

Aramızda akdedilen Kartal 19. Noterliğinin …………. tarih, …………. Numaralı düzenlenme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtildiği ve tarafınızca da bilindiği üzere tüm iskan masrafları ve anahtar teslim masrafları tarafınıza aittir. İşbu ihtarnameye konu konutun sözleşme gereği ve yerleşik Yargıtay içtihatlarında da açıkça belirtildiği üzere, tamamlandığı tarih tarafınızca Tuzla Belediyesine başvurulmak sureti ile iskânın alınacağı tarihtir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde, aramızda yapılan sözleşmeye uygun olarak bugüne değin tüm edimlerimi yerine getirmiş isem de,  bugüne değin uyuşmazlığa konu inşaatın ayıplı olarak teslim edilmesi nedeniyle ve İSKANI HER TÜRLÜ UYARILARIMA RAĞMEN HALEN ALMA GİRİŞİMLERİNDE BULUNMAMANIZ SEBEBİYLE taşınmazım zarara uğramaktadır. Her türlü hukuki ve fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile işbu ihtarı tebliğ almış olduğunuz tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde söz konusu taşınmazın iskânını almanızı, alamadığınız takdirde temerrüt hükümleri uygulanarak her türlü zarar ziyanlarım, inşaattaki eksik işler ve iskan masrafları için tarafınıza dava açılacağı aynı zamanda yapmış olduğunuz usulsüzlükler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve ilgili meslek odalarına şikâyet yoluna gidileceğini, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin bu durumda tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. (tarih)

SAYIN NOTER;

İşbu 3 nüsha olarak düzenlenmiş olan ihtarnamenin bir suretini muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma verilmesini, diğer nüshasının ise nezdinizdeki dosyasında saklı tutulmasını talep ederim.                                                                    

İHTAR EDEN
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Sami Erdoğan

    İhtarnâme örneğiniz, ufuk açtı, yol gösterdi. Teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.