İsim ve Soyisim Değiştirme Dava Dilekçesi

İsim ve Soyisim Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

ADANA (        ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : … NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                       :  Müvekkilin İsim ve soyisminin değiştirilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1.Müvekkilin soyadı, “…”dir. Ekte kimlik fotokopisini vermiş olduğumuz müvekkilimiz soy ismini “…” olarak değiştirmek istemektedir.

2.Müvekkilin mevcut soy ismi olan “…” müvekkilin alay konusu olmasına ve insanlar üzerinde kötü bir intiba uyandırmasına neden olmaktadır. Kelepçe cisminin özgürlüğü bağlayıcı olduğu bilindiğinden insanlar üzerinde müvekkilin neden bu soy ismine sahip olduğu soruları sorulmasına ve kötü izlenimlere sebep olmaktadır. Ayrıca … tutsaklığın sembolü olması nedeniyle müvekkil bu soy ismini kullanmak istememektedir.

3.Müvekkilimiz ticaret ile uğraşmakta ve müvekkilin babası çok bilinen birisidir, müvekkil arkadaş ve akraba çevresince daha çok babası …”nin oğlu olarak tanınmaktadır. İşinde çok başarılı olan müvekkilimiz eski soyadı yerine çevresince tanındığı şekilde “…” soyadını kullanmak istemektedir.

4.Müvekkilin resmi olarak ismi “……..” olsa da çevresince “……….” olarak bilinmektedir.( Bu durum müvekkilin mahallesinden ve aile üyelerinden tanıklar dinletilerek ispatlanacaktır.)  Bu durumun resmi evraklarda da ailesince bilindiği gibi “…….” olarak değiştirilerek düzeltilmesini istemektedir.

YASAL NEDENLER  : TMK,HMK Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER               : Nüfus kaydı,tanık ve her tür kanıt.

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin aslen nüfusta “…” olan soy isminin “…” olarak değiştirilmesine, “…….” olan adının da ekleme yapılarak “…….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini, yani isminin tam olarak “……….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini, Yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa bırakılmasını, saygılarımızla talep ederiz. tarih

            DAVACI VEKİLİ

Ek’ler   :

  1. Vekâletname,
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Son düzenleme tarihi 8 Ağustos 2020 20:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.