İsim Ekletme Davası Dilekçe Örneği

İsim Ekletme Davası Dilekçe Örneği


ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                              

DAVACI :

DAVALINüfus Müdürlüğü

 

VEKİLİ   : Adana İsim Değiştirme Avukat Saim İNCEKAŞ

 

KONU   : Nüfus Kaydındaki İsimde Değişiklik/ İsim Ekleme Dava Dilekçesi

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin nüfus kayıtlarında adı X olarak geçmektedir. Ancak, bu ad sadece kimliğinde olup, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve çevresinde X olarak bilinmekte ve öyle çağrılmaktadır. Buna karşın, adı her nasılsa nüfus kayıtlarına X olarak yazılmıştır.

-MESLEK HAYATINDA BİRÇOK SIKINTIYA YOL AÇMIŞTIR.

Müvekkil nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmasından dolayı mesleki hayatı başta olmak üzere, sosyal yaşantı içerisinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Müvekkil, saygın bir şirkette muhasebe görevinde çalışmaktadır. İş yerine gelen birçok evraktan sorumludur ve bu evraklar kendi adına gelmektedir. İş yerinde de X olarak tanınması ancak evrakların X ismine gelmesi birçok kez evrakların geri dönmesine, zamanında alınamamasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, İş yeri evrakları için  Nüfusta kayıtlı olan X ismini kullanmaya çalışsa da, hiç kimse doğru yazamamakta, anlayamamakta ve evraklar yine aynı şekilde iade edilmekte ve şirket işlerinde aksamaya sebebiyet vermektedir. Mesleki açıdan da farklı isimli tanınma, birçok sıkıntı doğurmuş, müvekkilin meslek hayatını daima olumsuz yönde etkilemiştir.

-SOSYAL HAYATINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR.

Müvekkil sosyal yaşantısı, çevresi ve ailesi tarafından kendini bildiğinden beri X olarak bilinmektedir. Resmiyette X olarak görülse de, kendi ailesi de dahil olmak üzere her zaman X ismiyle çağrılmıştır. Sosyal Medya hesaplarında da ismi X olarak yer almaktadır.

Müvekkilin ailesi; müvekkilin büyük annesinin ismi olması sebebiyle hatırasına hürmeten bu ismi koymuş fakat resmi evraklar harici bu isim kullanılmamıştır. Bu sebeple, müvekkil, babaannesinin hatırasına saygı duyarak, ismi değiştirmek istememekte yalnızca, günlük hayatta kullandığı ve çevresi tarafından tanındığı ismi olan ? isminin kendi Nüfustaki adına ekletilmesini talep etmektedir.

Ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği veya ekletilmesi için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.

Bu amaçla; Müvekkilin nüfus kayıtlarında ? olan adına, hem aile hem sosyal yaşam hem de çevresinde bilinip tanındığı ? adının eklenmesi hususunda dava açmak hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : MK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER             : Nüfus kaydı, Tanık ve sair Hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak nedenlerle, Müvekkilin nüfus kayıtlarında ? olan adına, sosyal yaşamda tanınıp kullandığı ? adının eklenmesine, yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                               Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.