İsim-Ad Değişikliğine İtiraz Dilekçesi

İsim-Ad Değişikliğine Nasıl İtiraz Edilir?

Kişinin ismini değiştirme hakkı bulunmaktadır. Ancak kişi ismini değiştirirken başka kişilerin isim hakkını ihlal etmemeye özen göstermelidir. Örneğin ünlü bir kişinin isim-soyismini birebir taklit edemez.

Taklit edilme veya kötü amaçla isim değiştirilmesi durumlarında 3. kişiler bu ad değişikliğine itiraz edebilirler.

İsim-Ad Değişikliğine İtiraz Dilekçesi -1-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı :

Davalı :

Dava : Ad değiştirme kararına itiraz.

Deliller :

Nüfus kayıtları

Tanıklar

Resmi belgeler

Yazışmalar

Sair her türlü yasal delail

Hukuki Neden : TMY. 27; NY. 46 ve sair ilgili mevzuat

Açıklamalar : 1. Davalının ……. gün ve ……… sayılı kararla ……… adı ………. olarak değiştirilmiştir.

  1. Değiştirilen bu ad ……… benim öz adım olup ben bu adla doğumumdan beri çağrılmaktayım.
  2. Davalı B… adını benim adım olarak değiştirmekle benim haklarımdan yararlanmak istemektedir. Bu nedenle karşılıklı doğacak ve haklarım, kişilik haklarım zarar görecektir. Bu nedenle işbu itiraz davasını açmak zorunluluğu doğmuş, ad değiştirme kararının kaldırılmasını istemek gerekmiştir.
  3. Davamı kanıtlayacağım.

Sonuç ve İstem : Ad değişikliği kararına itirazımın kabulü ile ….. gün ve …… sayılı ad değişikliğine ait kararın kaldırılarak davalının eski adının iadesine mas­rafların davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

İsim-Ad Değişikliğine İtiraz Dilekçesi

İsim-Ad Değişikliğine İtiraz Dilekçesi -2-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                     :

DAVALI                     :

DAVALI                     : Nüfus Müdürlüğü

KONU                          : Ad değişikliğine itiraz

AÇIKLAMALAR      :

  1. Davalı… Mahkemesinin .. .. / …/… gün ve ../…sayılı kararıyla adını ….olarak değiştirmiştir.
  2. Değiştirdiği ad benim adımdır.Karışıklığa neden olmaktadır.Ben mezkur adıyla tanınmaktayım.Davalı özellikle benim adımı almakla, benim haklarımdan yararlanmak istemektedir.
  3. Davalı B…nin ad değişikliğinden de zarar görmekteyim.Medeni yasanın 26’ncı maddesi uyarınca iş bu itirazımın kabulü ile ad değişikliği kararının ortadan kaldırılmasına, karar verilmesini istemek zorunda kaldım.

HUKUKİ NEDEN     : Medeni yasanın 27’nci maddesi, Nüfus yasası 46’ncı madde, vesair hukuki mevzuat.

DELİLLER                 : 1. Nüfus kayıtları,

  1. Tanıklar,
  2. Resmi belgeler,
  3. Yazışmalar,                        
  4. Vesair delail

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığım nedenlerle davalı B…. adımı almakla yaptığı ad değişikliğinden zarara uğradığımdan itirazımın Medeni yasanın 27’nci maddesi uyarınca kabulü ile eski halin iadesi için mezkur değişiklik kararının kaldırılmasına, masrafların davalı B…ye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../…/…

İTİRAZ EDEN Davacı

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 11:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.