İŞE İADE İHTARNAME ÖRNEĞİ

Nis 26, 2019 | İşe İade

İŞE İADE İHTARNAME ÖRNEĞİ

İŞE İADE İHTARNAME ÖRNEĞİ -1-

ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE

 KEŞİDECİ:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

MUHATAP:

VEKİLİ:

 

KONU: Kesinleşen mahkeme kararına dayanarak tarafınızdan  müvekkilin işe geri alınmasına dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil muhatap şirkette X tarihinde işe başlamış ve iş akdinin haksız olarak feshedildiği X tarihine kadar aralıksız haber spikeri olarak çalışmıştır. X SGK sicil numaralı müvekkil X TL brüt ücret almaktadır.

2- Müvekkil iş akdinin haksız feshedilmesi nedeniyle X tarihinde X İş Mahkemesinde dava açmıştır. X İş Mahkemesi’nin X karar sayılı kararınca müvekkilin işe iadesine karar verilmiştir. Tarafınızca istinaf yoluna başvurulmuş ve X Bölge İdare Mahkemesi X Hukuk Dairesi’nin X Karar nolu kararında “X İş Mahkemesi’nin X karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan X İstinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE ”  kesin olarak karar verilmiştir.

3- İşe iade davası devam ederken müvekkilimin basın çalışanı olup 5953 sayılı basın kanuna tabi olduğunun tespiti  amacıyla X İş Mahkemesi’nin X Esas saylı dosyası ile dava açılmış ve mahkemece müvekkilin basın iş kanuna tabi çalışan olduğu hususu X İş Mahkemesi’nin X Karar nolu kararınca tespit edilmiştir.

4- İşe iade kararının kesinleşmesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi gereğince müvekkilin işe başlatılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İHTAR : Yukarıda anılan sebeplerle, kesinleşmiş Mahkeme kararı doğrultusunda;

1-İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde müvekkilin işe iadesini,

2- İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak müvekkilin 4 aylık ücret ve diğer tüm hak ile alacaklarının yasal faiziyle birlikte Vakıfbank IBAN No: X

3- Ayrıca, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal sürede işe başlatılmaması halinde, müvekkilin işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak, müvekkilin çalışmadığı süreye ilişkin 4 aylık ücretine ilaveten, 5 aylık brüt ücretinin tutarının hesap edilerek Vakıfbank  IBAN No: X nolu hesabına yatırılmasını,

4- Müvekkil yasal sürede işe başlatılmayacaksa işe başlatılmama tarihinde geçerli olacak şekilde mevcut çalışma süresine 4 aylık süre eklenmek suretiyle işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak ve müvekkilin muhataba ait iş yerinde X tarihleri arasındaki çalışmalarının 5953 sayılı kanuna göre olduğundan kıdem ve ihbar tazminatının buna göre hesaplanarak Vakıfbank IBAN No: X

5- Aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını, fazlaya ilişkin haklarımız ile tüm talep ve dava haklarımızı saklı tutarak tarafınıza ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

4 nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının usulüne uygun olarak asil muhataba, bir nüshasının usulüne uygun olarak muhatap vekiline tebliğini, tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

Keşideci Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

 

İŞE İADE İHTARNAME ÖRNEĞİ -2-

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDE EDEN        :

VEKİLİ                     : 

MUHATAP               :

KONU                       : Keşideci müvekkilin kesinleşen mahkeme kararı uyarınca işe iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

………. tarihinde yapılan iş akdinin feshi işlemi, İstanbul 165. İş Mahkemesi’nin …… E., …….. K. sayılı ……. tarihli kararı ile geçersiz sayılarak keşideci müvekkilimin işe iadesine karar verilmiştir. Ayrıca kararın kesinleşmesine kadar geçecek 4 aylık ücret ve diğer haklarının kendisine ödenmesine, yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması durumunda 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın tarafına ödenmesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay 927. Hukuk Dairesi’nin …….. tarih …….. E. ve …….. K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, kesinleşen mahkeme kararına istinaden keşideci müvekkilimin çalıştığı aynı pozisyonda çalışmak üzere işe başlama talebini bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Av. 

Sayın Noter,

 

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma verilmesini talep ve rica ederim.

İhtar Eden Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank