Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İşe İade İhtarname Örneği

İşe İade İhtarnamesi

T.C.  … VAKIF ÜNİVERSİTESİ’NE

BAŞVURUCU

/TALEPTE BULUNAN      :

VEKİLİ                   :

BAŞVURULAN İDARE      :T.C. … VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BAŞVURU KONUSU        : Üniversiteniz Bünyesinde ……… tarihleri arasında Yar. Doç. Dr. ve ortodonti uzmanı diş hekimi olarak görev yapmış olan  müvekkil başvurucunun,  Kurumunuzdaki görevine  ( Ortodonti Ana Bilim Dalı Yar. Doç. Dr. Ve Klinisyen [Uzman Doktor]) iadesi istemli İYUK md. 10 uyarınca başvurumuz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil diş hekimi (Yar. Doç. Dr. ) olup Kurumunuzun Ortodonti Ana Bilim Dalı’nda …….. tarihleri arasında hem akademisyen hem klinisyen (uzman doktor)  olarak çalışmıştır.

Müvekkil ………. tarihinde aniden idari bölüme çağrılmış ve kendisine baskı ve gözdağı ile istifa dilekçesi imzalatılmış ve bu şekilde Kurumunuzla olan iş akdi müvekkilin gerçek iradesine aykırı bir şekilde feshedilmiştir. İş akdinin feshedildiği 2017 yılının Eylül ayında doçentlik sınavına girecek olan ve 5 yıl boyunca Kurumunuzla ya da hastaları ile hiç bir problemi bulunmayan, mesleğinde son derece başarılı olan müvekkilin iş akdi,  aslında haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmiştir.

Feshin geçersizliğinin tespiti ve müvekkilin işe iadesi istemli adli yargıda açmış olduğumuz dava, … İş Mahkemesi’nce reddedilmiştir.  (-) … İş Mahkemesi’nin kararı istinaf mahkemesince onaylanmış; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ise görevli yargı mercinin idari yargı organları olduğu  gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Kurumunuza İYUK md. 10 uyarınca müvekkilin işe iadesi istemli başvuru yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

Müvekkil hakkında İYUK md. 10 uyarınca idari işlem tesis edilmesini,

Müvekkilin Kurumunuzdaki görevine ( Ortodonti Ana Bilim Dalı Yar. Doç. Dr. Ve Klinisyen [Uzman Doktor])  iade edilmesini ,

Saygılarımızla talep ederiz.

                                              Başvurucu / Talepte Bulunan Vekili

EK: Vekaletname

Son düzenleme tarihi 9 Ağustos 2020 07:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.