İşe İade Başvuru Dilekçesi

ADANA … NOTERLİĞİ’ NE

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONUSU: İş Kanunu’nun 21/5 maddesi uyarınca, müvekkilin işe başvuru beyanının bildirilmesi ile işe iadesi ve 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen süreye ilişkin tazminatın ödenmesi, işe iade edilmediği takdirde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminatının ödenmesi ihbar ve ihtarıdır.  

AÇIKLAMALAR

… İş Mahkemesi’nin … sayılı ilamı ile müvekkil …’ın işe iadesine, işe başlatılması halinde 4 aylık ücretinin ödenmesine, işe başlatılmaması halinde 4 aylık ücreti ile birlikte 8 aylık brüt ücretinin de ödenmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de ödenmesine karar verilmistir.

Belirtilen ilam Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/19491 E ve 2014/34073 K. sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Bu itibarla; muvekkil …’ın işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itıbaren 1 aylık süre içerisinde işe başlatılmasını, işe başlatıldığı takdirde 4 aylık ücreti tutarında tazminat ile yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafımıza ödenmesini, Halk Bankası … Şubesi’nin … numaralı hesabına yatırılmasını,

Müvekkil … işe başlatılmadığı takdirde ise;

4 aylık net ücreti ile 8 aylık brüt ücreti tutarındaki toplam tazminatın, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin yukarıdaki hesaba yatırılmak suretiyle ödenmesini ihbar ve ihtar ederiz.

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter; iş bu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tarafımıza tebliğ şerhini taşıyacak şekilde verilmesini saygılarımızla dileriz. 

İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Kasım 2020 01:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.

Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus