İşçinin Yıllık İzin Ücreti Alacağı

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin son fıkrası ve Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince işçinin yıllık ücret iznini kullanılmış olduğunun ispatla yükümlü kişi işverendir. İşveren çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, yıllık izin kayıt belgesini tutmakla zorunlu olup, bu kayıt belgesi “izin belgesi veya kartoteks sistemi” şeklinde olması gerekir. Yani işveren işçinin imzasını taşıyan her türlü yazılı belge ile işçinin kullanmış olduğu izni ispat edebilir.

İzin defterinin niteliğini belirleyecek şekilde Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlar bulunmaktadır. Yıllık izin defterine itibar edilmesi için, işçinin izne gidiş ve dönüş tarihlerini  bu defterde açıkça göstermiş olması gerekmektedir.

İşçi tarafından izin talep dilekçeleri de tek başına yıllık izinin kullandığına delil teşkil etmemekle işveren açısından delil başlangıcı sayılıp tanık delili ile ispat edilebilir.

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu ödemenin yazılı bir belge ile ispatı gerekir. İşçi tarafından herhangi bir ihtirazı kayıt koymaksızın imzalanan ücret bordrolarında yıllık izin ücretinin tahakkukunda bulunması halinde, işçi bu ücreti almadığını iddia edemeyecektir. Yine Yargıtay imzalı ücret bordrolarında fotokopisinin değil aslının ibrazını aramaktadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN TAKDİRİ İNDİRİM YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Yargıtay 9. HD. , 11/04/2008 tarih, 2007/23504 E. ve 2008/8282 sayılı kararında ilk derece mahkemesi 12 hiç izin kullanmamanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle işçinin yıllık ücretli izin alacağından takdiri indirim yapmış ancak yüksek mahkeme, izin kayıt belgesinden yıllık ücretli iznin verildiğinin işverence ispat edilememesi nedeniyle 12 yılın tamamı için yıllık ücretli izin hesabı yapılması ve karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.