İşçinin Whatsapp Üzerinden Hakaretleri Haklı Fesih Oluşturur – Yargıtay Kararı

İşçinin Whatsapp Üzerinden Hakaretleri Haklı Fesih Oluşturur

Davacı işçinin davalı işyerinde diğer bir çalışanla WhatsApp yazışması esnasında feshe konu edilen bir çok sözün kullanıldığı hususunda ( mahkemenin de kabulünde olduğu üzere) bir tereddüt bulunmamaktadır.

Kullanılan sözcüklerin kararda dahi yazılmayacak düzeyde açıkça hakaret içerikli olmasına rağmen mahkemece hiç bir dayanağı olmadan hakaret kabul edilmeyip “argo” kabul edilmesi isabetsiz olup feshin süresinde ve haklı olduğu anlaşılmakla, kararın bozulması gerekmiştir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/3776 E. 2017/1428 K. numaralı 09/02/2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 23:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.