Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İşçinin Şirket Kredi Kartını Amacına Aykırı Kullanması Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

İşçinin Şirket Kredi Kartını Amacına Aykırı Kullanması Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ               :

ADRES                     :

VEKİLİ                    :

ADRES  :

ŞÜPHELİ                 :

ADRES :

SUÇ                           :  Güveni Kötüye Kullanma Suçu( TCK Md 155 ), Başkasının Kartıyla Yarar Sağlama Suçu( TCK Md 245/1 )

SUÇ TARİHİ            :

1- x adlı şirketimiz bünyesinde çalışan X adlı çalışanımıza  X Tarihinde  numaralı , şirketimize  ait X kredi kart şirket aracına yakıt alınması amacıyla  kendisine  bırakılmış  ancak çalışan tarafından zilyetliğin teslimi amacına aykırı bir şekilde kendi  şahsi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde  kullanılmıştır. Söz konu eylemle şirketin  güveni kötüye kullanılmış, şirket ihtiyacı yönünde kullanılmak üzere verilen  kredi kartı zilyetliğin devri amacı dışında kullanılmıştır

2-TCK m. 155/1’e göre; ‘Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin eya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.’ Güveni kötüye kullanma suçuna vücut vermiş

‘…Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Somut olayda; sanığın, müştekiye ait lokantada aşçı olarak çalıştığı, müştekinin, mal aldığı kasaba ödeme yapması için bankamatik kartını sanığa teslim ettiği, sanığın bankamatik kartı ile çekmiş olduğu 1.000 TL parayı ve iş yerine ait motosikleti alarak kaçtığı anlaşılmakla, atılı suçun sübut bulduğuna yönelik kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiştir…’
(Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 22.04.2014 tarihli, 2012/15652E. ve 2014/7874K. sayılı kararı ve Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu birçok içtihatlarından sadece bir tanesini şikayet dilekçemize eklemiş bulunmaktayız

3-Kredi kartı şüpheli tarafından şu tarihlerde şu miktarlarda

  • x tarihli 500 TL miktarlı
  • x tarihli 500 TL miktarlı
  • x tarihli 400 TL miktarlı
  • x tarihli 3000 TL miktarlı
  • x tarihli 1000 TL miktarlı
  • x tarihli 1000 TL miktarlı

çekimler halinde kendi şahsi ihtiyaçları için kullanmış bulunmakta ve bu durum şüpheli tarafından kendi imzasıyla tasdik edilmiş ve elimizde ki belgede sabit bir şekilde şüphelinin suçunu ortaya koymaktadır.(ek belge:1)

4-Ayrıca TCK m. 245 1. fıkrada; “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” denilmekte söz konusu şüpheli tarafından da verilen ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kendisinde bulundurulan kredi kartı şirketin rızası dışında kullanılarak kendisine yarar sağladığı için başkasına ait kartla yarar sağlama suçuna da vücut vermiş ve bu durum da  kendi imzasını taşıyan, suçunu itiraf eden belgede sabit bir şekilde ortaya konulmuştur.

5-Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli soruşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                    :  

HUKUKİ SEBEPLER  : TCK ve Sair Diğer Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 10:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.