İşçinin Mazeretsiz İşe Gelmemesi Tutanak Örneği

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ         :

MUHATAP        : ………….. (TC.NO: )

                            

AÇIKLAMALAR:

 

Sayın Muhatap;

 

/ San.ve Tic. A.Ş.ünvanlı işyerimizde ………….. görevinde çalışmaktasınız.

…….. tarihinden bu yana  amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiş olup ilgili durum, şahitler huzurunda tutulan tutanaklarla tespit edilmiştir.Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın, savunmanız ile birlikte iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içinde A.Ş.müdürlüğüne ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği hususunu tarafınıza ihtaren bildiririz.

 

 

                                                                                San.ve Tic.A.Ş.

                                                                             Müdürü:

                                                                                     

 

NOT: Sayın noter, işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin tarafıma verilmesini ve bir suretinin de muhataba tebliğini talep ederim.

                        

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.