Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İşçinin Mazeretsiz İşe Gelmemesi Tutanak Örneği

İHTARNAME

KEŞİDECİ         :

MUHATAP        : ………….. (TC.NO: )

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap;

/ San.ve Tic. A.Ş.ünvanlı işyerimizde ………….. görevinde çalışmaktasınız.

…….. tarihinden bu yana  amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiş olup ilgili durum, şahitler huzurunda tutulan tutanaklarla tespit edilmiştir.Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın, savunmanız ile birlikte iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içinde A.Ş.müdürlüğüne ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği hususunu tarafınıza ihtaren bildiririz.

San.ve Tic.A.Ş.

                                               Müdürü:

                                                                                 

NOT: Sayın noter, işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin tarafıma verilmesini ve bir suretinin de muhataba tebliğini talep ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.