İşçinin Hırsızlık ve Sahteciliği Suçu Şikayet Dilekçesi

İşçinin Hırsızlık ve Sahteciliği Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                                            :

VEKİLİ                                                   :

ŞÜPHELİLER                                       : Faili Meçhul

KONU                                                  :Şikayetimizin bildirilmesi ve şüphelilerin cezalandırılması talebimizi havidir.

SUÇ                                                       : Resmi evrakta sahtecilik (TCK MD. 204), Hırsızlık (TCK MD. 141), Güveni Kötüye Kullanma (TCK MD. 155), Dolandırıcılık (TCK MD.157)  Ve resen tespit edilecek TCK ve diğer kanunlarda belirtilen ilgili hükümler.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil X Şirketi yapı malzemeleri sektöründe hizmet veren bir şirkettir. Müvekkil şirketin bir kısım ürünlerinin taşıma işlemlerini X  İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd.  Şti. yapmaktadır.

Şikâyetimize konu olay ise şu şekilde vuku bulmuştur;

 • Müvekkil şirket, X tarihinde ………. İşletmeciliği ………. Şti.’de bulunan sıcak dalgalı galvaniz çelik şerit ürünlerinin müvekkilin ……. ilindeki deposuna nakliyesi hususunda ……………… İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd.  Şti. ile görüşme yapmıştır. Yapılan görüşme sonucu ……….. İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd.  Şti. çalışanı Şüpheli .….. ile ürünlerin nakliyesi konusunda anlaşmıştır.
 • İş bu kapsamda müvekkil şirketin …….. İşletmeciliği ve …….. Ltd. Şti.’de bulunan …..kg (……..2017 tarihli ………nolu fatura) sıcak dalgalı galvaniz çelik şerit , ………. İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd.  Şti. çalışanı Şüpheli ….. yönlendirmesi ile ………plakalı araca yüklenmiş ve diğer şüpheli şoför …….. teslim edilmiştir. ………. iş bu yük ile ……../2017 tarihinde saat ………’da yola çıkmıştır. Bu durum kamera görüntüleri ile de sabittir.(EK)         
 • X tarihinde söz konusu ürünlerin müvekkilimin ……..’deki deposuna teslim edilmediği öğrenilmiş ve ………… İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd. Şti. ‘ye durum bildirilmiştir. Yapılan görüşme sonucu ………isimli şahsın ………… İth. İhr. Tekstil İnş. Tic. Ltd.  Şti.’de sigortasız çalıştığı öğrenilmiştir.

 • Ayrıca şüpheli şoför …………. in kullanmış olduğu …………… numaralı hatta ulaşılamamaktadır.

 • Müvekkil şirketin yaptığı araştırma sonucu ürünlerin bulunduğu aracın çekici ve dorse plakalarının sahte(ikiz plaka) olduğu anlaşılmıştır.

 • Şüpheli X TCK madde 155’teki güveni kötüye kullanma suçunu işlediği açıktır. TCK madde 155/2’de; “Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.
 • Müvekkil şirket ile şüpheliler arasında bir iş sözleşmesi mevcut olup, müvekkil şirket ile şüpheli arasında bir hizmet ilişkisi vardır. Şüpheli, hizmet sözleşmesinden kaynaklanarak kendisine zilyetliği devredilen malzemeleri, amacı dışında kullanarak kendisine bir menfaat sağlamıştır. Bu nedenle de TCK 155/2 maddesindeki hizmet ilişkisi gereği kendisine tevdi ve teslim edilen malları zilyetliğinin devri amacı dışında kullanmış ve kendisine menfaat sağlamıştır. Bu nedenle de TCK madde 155’te düzenlenen suçu işlemiştir.

 • Dilekçemiz ekinde sunduğumuz, ilgili ürünlerin şüpheli …………’e teslimini gösteren evraklar incelendiğinde, şüpheliye söz konusu ürünlerin zilyetliği devredildiği anlaşılacaktır.

 • TCK madde 157’de düzenlenen dolandırıcılık suçunu da işlediği kanısındayız. TCK madde 157’de; “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.” şeklinde dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Söz konusu malzemelerin zilyetliği, şüphelinin işi dolayısıyla şüpheliye devredilmiştir. Bu devir sonrasında, şüpheli teslim aldığı malzemelerin naklini gerçekleştirmemiştir. Şüpheli bu malları zilyetliğinin devri amacı dışında kullanarak kendisine haksız bir menfaat sağlamıştır. Bu nedenlerle şüphelinin dolandırıcılık suçunu işlediği açıktır.

 • TCK 141. maddesinde “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde hırsızlık suçu düzenlenmiştir. Şüpheli, farklı zamanlarda, zilyetliği müvekkil şirkete ait malzemeleri, müvekkil şirketin bilgisi dışında kararlaştırılan yere teslim etmemiş,kendisine menfaat sağlamıştır. Şüphelinin bu eylemleri açıkça, hırsızlık suçunu işlediğini göstermektedir.

 • Sayın Savcılığınızca gerekli görülmesi halinde, Şüphelilerin tespiti için X Asayiş Büroya müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.
 • Tüm bu nedenler ile de şüpheli kişiler hakkında ve var ise iş bu şüpheliler ile iştirak halinde olan meçhul kişiler hakkında iş bu şikâyette bulunmagerekli tahkikatın yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                           : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat

NETİCE-İ TALEP                                : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, şüpheli kişiler ve iş bu şüphelilerin iştirak halinde olduğu meçhul kişilerden şikâyetçiyiz. Şikâyetimiz üzerine öncelikle, şüphelilerin tespiti ve gerekli tahkikat için ………… Asayiş Büroya Müzekkere yazılmasına, tespit edilenşüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih                                                                                

Müşteki Vekili

EKLER;

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 16:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.