İşçinin Hakarete Maruz Kalması Haklı Nedenle Fesih İhtarnamesi

İşçinin Hakarete Maruz Kalması Haklı Nedenle Fesih İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

KARŞI TARAF                   :

İHTARIN KONUSU           :İş akdinin haklı nedenlerle fesih ettiğimizi ve bununla beraber kıdem tazminatı, bakiye ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağının ve sosyal haklardan kaynaklanan alacakların ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkilim şirketinizde X tarihinden itibaren asgari ücret ve primlerle birlikte maaş almaktadır. Müvekkil işverenin şirketinde bilgisayarlı makine(cnc) operatörü olarak çalışmakta olup en son X ayı bordrosuna göre X maaş almıştır.
  2. Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır.
  3. Müvekkil işyerinde fabrika üretim müdürü olan X tarafından sürekli hakaretlerine ve küçük düşürücü  hareketlerine maruz kalmıştır. En son olarak X günü işyerinde HASDT1 makinesinin bilet dişlisi bozulmuş bu bozulmada müvekkilimin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen makinesinin tamir edilmesi için gerekli olan para müvekkilimden talep edilmiştir. Bunun üzerine müvekkil fabrika üretim müdürü X  ile görüşmek istemiş ve görüştüğünde de müdür müvekkilime hitaben ‘’ senin yapacağın işi sikiyim mal mısın çalışmayacaksan siktir git’’ diyerek hakaret etmiştir. Müdürün en son söylediği bu hakaretlerle birlikte müvekkilim kişilik hakları zedelenmiş ve rencide olmuş olup iş akdini devam ettirmesi beklenmez duruma gelmiştir.
  4. Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, fakat bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri tam olarak ödenmemiştir.
  5. Yukarıda açıklandığı üzere, yapılan bu haksız uygulamalar, fazla mesai ücretlerinin tam ödenmemesi, psikolojik baskılardan ve müdürünün süreklilik arz eden hakaretleri ve küçük düşürücü hareketlerinden ötürü iş akdini haklı nedenlerle fesih ettiğimizi ve bununla beraber müvekkil adına doğmuş olan; kıdem tazminatı alacağının, bakiye ücret alacağının, yıllık izin ücreti alacağının,fazla mesai ücreti alacağının ve sosyal haklardan kaynaklanan(yol ve asgari geçim indirimi) alacağının hesaplanarak 3 gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması gereken muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 08:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.