İşçinin Fesih Bildirimini Tebliğ Almaması Tutanağı

FESİH BİLDİRİMİNİN ALINMADIĞINDA DÜZENLENECEK TUTANAK

TUTANAKTIR

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı:

Adresi:

SGK İşyeri Sicil Numarası:

Yukarıda unvan ve adresi yazılı işyerimizde çalışmakta olan …………………………… TC kimlik numaralı işçinin hizmet akdi ……/……/………… tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunun …………………………… maddesine göre feshedilmiştir.

Feshe ait ……/……/………… tarihli bildirim işçi tarafından tebellüğ edilmemiştir.

Söz konusu bildirim, şahitler huzurunda kendisine okunarak tespiti için ……/……/………… tarihinde şahitlerle birlikte imza altına alınmıştır.

İşveren / Vekili                                                                                                Şahit

Adı Soyadı/Unvanı                                                                                         Adı Soyadı/Unvanı

……/……/…………                                                                                               ……/……/…………

İmza                                                                                                                    imza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İşçi Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.