İşçinin Çalışma Bakanlığına İşvereni Şikayeti Dilekçesi

İşçinin Çalışma Bakanlığına İşvereni Şikayeti Dilekçesi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

MÜŞTEKİ İŞÇİNİN:

Adı Soyadı:

İkametgah Adresi :

Telefon No:

İşe Giriş Tarihi:

Sigorta Sicil No:

İŞYERİNİN:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon No:

KONU: İşverenim tarafından fazla mesai ve dini-milli bayram günleri çalışmamın ücretlerinin ödenmemiş olması, işyerinde üç kişinin işinin bana tahmil edilmesi suretiyle tazminatsız istifaya zorlanmam, insanüstü gayretle çalışmamın gözardı edilip performans düşüklüğü iddiasıyla terfimin ve almam gereken zammın verilmemesi, sürekli baskıya maruz bırakılarak istifaya zorlanmam, son olarak ta cep telefonuma suç teşkil etmesine rağmen işveren temsilcisince el konulmuş olması hasebiyle telefonumun iadesinin temini ve işyerindeki baskıya, yasaya aykırı çalıştırmalara son verilerek fazla mesai alacağım başta olmak üzere hak ve alacaklarıma kavuşabilmem konusunda işveren nezdinde gerekli girişim ve tahkikatın yapılması talebini havi şikayetlerimin sunulması talebi.

İZAHAT                                :

1-Şikayet olunan Firmanın yukarıdaki işyerinde X tarihinden beri X sigorta sicil numarası ile satış destek uzmanı olarak çalışmaktayım.

2-İşveren tarafından bana son dört yıldır üç kişinin işi tahmil edilmiş olup, çok ağır şartlarda gece-gündüz çalışmaya icbar edilmiş bulunmaktayım. Öyle ki işin ağırlığı dolayısıyla psikolojim bozulmuş ve psikiyatrik tedavi görmeye başlamış bulunmaktayım. Geceleri sabahlara kadar evde de devam eden çalışmama rağmen hiçbir şekilde tarafıma fazla mesai ücreti ödenmediği gibi, iş aktini kendince haklı nedenle feshedebilmek ve hak ettiğimiz zammı vermemek, terfimi de yapmamak için performansımın düşüklüğü gibi komik bir iddia ile sözde “gelişim planı” adlı bir yazıyı imzalatmaya çalışmışlar, imzadan imtina etmem üzerine de hakkımda tahkikat açıp benden savunma istemişlerdir. Benim de performansı düşük olan bir insanı neden 7.5 yıldır işyerinde çalıştırdıklarına cevap vermeleri istemiyle savunma vermeyi reddettim.

3-Zaten beni bunaltan çalışma tempomu en az iki katına çıkaracak olan ve asıl amacı işten kendi isteğimle istifamı temin olan “gelişim planı” adlı yazıyı imzalamam üzerine Bölge Müdürü tarafından savunmam istenmiş, aksi takdirde işten çıkarılacağım tehdidinde bulunulmuştur. Buna rağmen mezkur evrakı imzalamamam üzerine X günü saat X sularında Bölge müdürünün üzerinde bulunan Bölgeler Müdürü tarafından mobbing daha da öteye götürülmüş, Bölgeler Müdürü Bengü İTİL tarafından odasına sözde görüşme amaçlı çağrılarak belgeyi imzalamam, aksi halde işime son verileceği ve tazminat ta alamayacağım hususunda savunma vermeye ve evrakı imzalamaya iknaya çalışıldım. Yine kabul etmemem neticesinde de Müdire tarafından “seslerinin kaydettiğimden” bahisle telefonuma zorla el konulmuştur.

4-Aynı anda Ceza Yasamız muvacehesinde [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]suç teşkil eden eylemi nedeniyle adı geçen müdire hakkında tarafımdan ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İşveren temsilcisinin şahsıma karşı ika ettiği zor kullanma neticesi X marka ve model X numaralı hattın takılı bulunduğu, bir çok kişisel bilgi ve verimin de kayıtlı olduğu telefonumun iadesi, işyerindeki istifaya zorlayan ağır çalışma koşulları ve mobbing uygulamasına son verilmesi, fazla mesai ve dini milli bayram günleri çalışması ücretlerinin tarafımıza ödenmesinin temini[/ihc-hide-content] talebiyle işveren hakkında şikayet zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, işveren temsilcisinin şahsıma karşı ika ettiği zor kullanma neticesi X marka ve model X numaralı hattın takılı bulunduğu telefonumun tarafıma iadesi, işyerindeki istifaya zorlayan ağır çalışma koşulları ve performans düşüklüğü gibi abes iddialara müstenit istifaya icbar gayreti ve mobbing uygulamasına son verilmesi, fazla mesai ve dini milli bayram günleri çalışması ücretlerinin tarafıma ödenmesinin temini hususunda gerekli tahkikat ve işveren nezdinde girişimin yapılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Müşteki

Son düzenleme tarihi 6 Mayıs 2020 22:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.