İşçiden Dava Öncesinde İstenilecek Bilgiler Formu

İŞÇİ BİLGİ FORMU

1- İşçinin ;

    Ad Soyadı           :

    T.C. Kimlik No     :

    SSK Sicil No         :

    Adresi                    :

2- İşverenin ;

    Ünvanı                 :

    Adresi                    :

    Faaliyet Konusu  :

3-       İşe Giriş Tarihi:                                       İşten çıkış tarihi:

4-      İş yerinde hangi görevlerde çalışılmaktadır. Ayrıntılı olarak yapılan işler ve görev tanımınız nedir? Yapılan işin niteliği nedir?

5-      Daha önce bu tür işteki benzer nitelikteki tecrübeleriniz nelerdir? (Süresini de belirtiniz.)

6-      Aylık Ücret Miktarı ( Net – Brüt)? Resmi ve Gayri resmi (Elden) ne şekilde ödeme yapılmaktadır? 

7-    Aylık veya yıllık olarak sağlanan yardımlar, primler, yol, servis,yemek,yakacak v.s. var mıdır?(Araç ve SODEXO verilmesi durumunda da belirtiniz.)

8-      İş yerinde çalışma saatleri ve çalışma günleri nasıldır? Mesai başlangıç ve bitiş saatleri nasıldır?

9-      Aylık ortalama yapılan fazla mesai

10- Yıllık ücretli izinlerin kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmamışsa sayısı

11- Asgari Geçim İndirimi Ödemesi yapılıp yapılmadığı,

12- Resmi Tatillerde çalışılıp çalışılmadığı, (12 Nisan, Yılbaşı, 29 Ekim vs.)

13- Dini Bayramlarda çalışılıp çalışılmadığı (Ramazan, Kurban bayramı)

14- Hafta tatilinde çalışılıp çalışılmadığı,

 

15- İşten çıkarılma nedeni veya işten ayrılış nedeni ile işverenin sözleşmesini feshinde var olan olumsuz davranışları hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Yukarıda sorulan sorular dışında gerek iş yeri gerekse işveren hakkında belirtmek istediğiniz hususlar varsa onları da bu madde altında ayrıntılı olarak açıklayabilirsiniz.

 

16- Talep Edilecek Haklar : -Kıdem Tazminatı ( )

           -İhbar Tazminatı ( )

           -Fazla Çalışma ( )

            -Genel Tatil ve Milli Bayram ( )

            – Hafta Tatili ( )

            -Yıllık İzin ( )

            -Diğer:

17-Size  Ulaşılabileceğim Telefon Numaranız:

 

18-Çalışmış olduğunuz dönemde işverenlikte çalışan , mümkünse daha önce işverenliğe karşı dava açmamış olan ; dosyaya bildirmek üzere 3 tanık ismi belirtiniz.

 

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın