İşçi Sulh ve İbraname Örneği -2019

Sözleşmesi fesh edilen bir işçinin maaş alacağı, kıdem tazminatı, fazla mesai ve tatil izinleri hakları mevcut hale gelir. İşveren işçinin bu haklarını aldığına dair ibraname düzenlemesi kendisi yararına olacaktır. İşçiye söz konusu hakları verildikten sonra davadan vazgeçmesi veya ileride yeni bir dava açmaması gibi hususlar yazılarak aşağıdaki gibi bir “sulh” ve “ibraname” sözleşmesi düzenlenir.

İşçi-İşveren Arasında Düzenlenen Sulh ve İbraname Örneği

SULH ANLAŞMASI  ve İBRANAME

  Davacı ……. vekili Av……………… ile davalı …….ve Tic.    Ltd.şirketi vekili Av. ………. arasında aşağıda yazılı koşullarda bir protokol ve feragatname düzenlenmiştir.

  • Üsküdar 5.iş mahkemesinin …/… E. sayısına kayden görülmekte olan davada davacı işçi ………….davaya konu ettiği 01.08.1993 işe başlangıç ve 29.12.2011 işten çıkış tarihleri arasında işveren …….. Tic. Ltd.şirketi bünyesinde işçi olarak çalıştığı tüm sürelere ilişkin olarak tahakkuk eden kıdem tazminatı dahil olmak üzere diğer ve fazlaya ilişkin saklı tuttuğu hakların tamamının tüm fer’ileri ve yargı gideri ve vekalet ücreti ile birlikte toplamının 23.000-TL olduğu konusunda taraflar arasında sulhen anlaşmaya varılmıştır.
  • Sulhen anlaşma sonucu kararlaştırılan toplam 23.000-TL (yirmiüçbintürlirası) bugün nakden ve elden davalı işveren……..İnşaat ve Tic. Ltd.şirketi vekili Av. ,,,,,,,,, tarafından, vekaletnamesindeki sulh, ahzu kabz ve davadan feragat etme yetkisi olduğu görülen ve vekaletnamenin bir örneği ile avukat kimliğinin bir örneği iş bu protokole eklenen davacı işçi ………. vekili Av………….’ya ödenmiş ve davacı taraf iş bu ödeme ile Üsküdar 5. iş Mahkemesi’nin …/…. Esas sayısına kayıtlı bulunan davaya konu edilen kıdem tazminatı dahil fazlaya ilişkin saklı tuttuğu tüm hakları ile yargı gideri ve vekalet ücreti alacaklarından  feragat etmiştir.
  • Sulhen anlaşma ile belirlenen toplam 23.000-TL.sını bugün elden ve nakden teslim almış bulunan davacı vekili Av. ……..a “Davadan feragat ettiklerine ve bu davaya konu edilen tüm çalışma sürelerine ilişkin alacaklarının tamamını, tüm fer’ileri ile birlikte davalı işverenden almış olduklarına” dair dilekçelerini en geç 08.02.2013 tarihine kadar Üsküdar 5. İş Mahkemesi’nin …../…. E. sayılı dosyasına ayrıca sunacaklardır.
  • İşbu protokol ile varılan sulh anlaşması gereği yapılan ödeme nedeniyle, taraflar söz konusu davadan kaynaklanan tüm alacakları dahil, yargı gideri ve vekalet ücreti alacağından dolayı birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.

4 (Dört) maddeden ibaret işbu protokol iki nüsha olarak davacı vekili Av……………… ile davalı vekili Av……….. tarafından tanzim ve imza olunmuş, birer nüshası aşağıda imzası bulunan taraf vekillerine verilmiştir.11.02.2019

 

ALACAĞI TAHSİL EDEN VE DAVADAN                                                                                                                                                                                                      ÖDEMEYİ YAPAN

FERAGAT EDEN DAVACI VEKİLİ                                                                                                                                                                                                                   DAVALI  VEKİLİ

 

İşçi Sulh ve İbraname Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.