Bir Sayfa Seçin

İşçi Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği -2018

İşçi Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği


ADANA ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :

 

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVALI                     :

KONU                    : Kıdem – İhbar Tazminatı, Ödenmemiş Ücret, Fazla Çalışma Ücreti ve UBGT Ücretlerinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

KONUSU                      :Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere 100.00 TL kıdem tazminatı,100.00 TL ihbar Tazminatı alacağının iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalılardan tahsili talebidir.

MİKTAR                       :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak 200.00 TL

 

İZAHI                            :

AÇIKLAMALARIMIZ :

  1. Müvekkilim 28.09.2013 tarihinden haklı fesih tarihi olan ….. tarihine kadar davalı şirket olan X’nin …………….. Avm ‘de yer alan mağazalarında çalışmıştır. Bu çalışma işe başladığı ilk 2 yıl “Satış Personeli” devamındaki 2 yılda “Mağaza Sorumlusu” olarak fesih tarihine kadar görevinde aralıksız olarak çalışmıştır. devam etmiştir.
  2. Müvekkille davalı arasında yapılmış olan iş akdinin, 1475 Sayılı İş Kanunun, 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (5) ve (6) numaralı bentleri gereği haklı olarak feshetmesi zaruri olduğundan, müvekkil 30.10.2017 tarihinde 2.noter aracılığıyla göndermiş olduğu ihtarname(Ek-1) ile haklı nedene dayalı olarak feshettiğini bildirmiştir. 4 yıl 24 günlük çalışma süresi boyunca kendisine iş akdinde belirtilen fakat çalışma süresi boyunca hiçbir suretle verilmeyen “fazla mesai-ek çalışma ücreti” nin ödenmemiş olması ve çalışma süresinin üzerinde çalıştırılan bu süreler çalışan olarak müvekkilin yasal olarak bir şey yapmaması nedeni ile davalı tarafından olağan hale getirilerek müvekkilin zaten çalışması gereken süreymiş gibi davranılır hale getirilmiştir. Neredeyse günlük 14 saate varan yoğun çalışma temposu bulunan müvekkil hiçbir suretle maddi bir karşılığını alamadığı bu fazla çalışmalarla mevcut işe devam etmesi imkansız kılındığından haklı olarak iş akdini feshetmiştir. iş akdine devam edemeyeceği şekilde tahammülü imkânsız bir boyuta varan haksız uygulamalar bu durumun devam edilemeyecek hale getirmiştir.

3.Müvekkil davalı işverene çektiği ihtarla haklı olarak iş akdini feshettiğini bildirmiş bu nedenlerden dolayı 31.07.2013 tarihleri arasında ki çalışmalarına karşılık müvekkilimin düşürülmeden önceki ücreti üzerinden hesaplanacak olan kıdem ve ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağı ile fark ücret alacaklarını dava ve talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  :Her türlü yasal mevzuat

 

NETİCE VA TALEP :  Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere; 50.00 TL kıdem tazminatı,50 TL ihbar Tazminatı,50 TL fark ücret alacağı ile 50,00 TL yıllık ücretli izin alacağının iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilsen tahsilini,yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalılara müşterek ve müteselsilsen yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. (tarih)

                                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                                    Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Eki 20, 2018 | İşçi Alacağı | 3 Yorumlar

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
3 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız