Anasayfa » DİLEKÇELER » İşçi Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği -2018

İşçi Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği -2018

İşçi Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği


…………….. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : Ad Soyad Tc:……………………..                       

                                     …………Mah………. No:…….. ……/…………..

 

VEKİLİ                      : Av.Tuğba UYSAL

                                     ……. Mahallesi ……….  Sokak ………./……………

 

DAVALI                     : Pupa Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

                                     Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 68 34750

                                     Ataşehir /İSTANBUL 

KONU                    : Kıdem – İhbar Tazminatı, Ödenmemiş Ücret, Fazla Çalışma Ücreti ve UBGT Ücretlerinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

KONUSU                      :Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere 100.00 TL kıdem tazminatı,100.00 TL ihbar Tazminatı alacağının iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalılardan tahsili talebidir.

 

MİKTAR                       :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak 200.00 TL

 

İZAHI                            :

AÇIKLAMALARIMIZ :

  1. Müvekkilim 28.09.2013 tarihinden haklı fesih tarihi olan ….. tarihine kadar davalı şirket olan Pupa Bilişim Hizmetleri Tic. Aş.’nin …………….. Avm ‘de yer alan mağazalarında çalışmıştır. Bu çalışma işe başladığı ilk 2 yıl “Satış Personeli” devamındaki 2 yılda “Mağaza Sorumlusu” olarak fesih tarihine kadar görevinde aralıksız olarak çalışmıştır. devam etmiştir.
  2. Müvekkille davalı arasında yapılmış olan iş akdinin, 1475 Sayılı İş Kanunun, 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (5) ve (6) numaralı bentleri gereği haklı olarak feshetmesi zaruri olduğundan, müvekkil 30.10.2017 tarihinde 2.noter aracılığıyla göndermiş olduğu ihtarname(Ek-1) ile haklı nedene dayalı olarak feshettiğini bildirmiştir. 4 yıl 24 günlük çalışma süresi boyunca kendisine iş akdinde belirtilen fakat çalışma süresi boyunca hiçbir suretle verilmeyen “fazla mesai-ek çalışma ücreti” nin ödenmemiş olması ve çalışma süresinin üzerinde çalıştırılan bu süreler çalışan olarak müvekkilin yasal olarak bir şey yapmaması nedeni ile davalı tarafından olağan hale getirilerek müvekkilin zaten çalışması gereken süreymiş gibi davranılır hale getirilmiştir. Neredeyse günlük 14 saate varan yoğun çalışma temposu bulunan müvekkil hiçbir suretle maddi bir karşılığını alamadığı bu fazla çalışmalarla mevcut işe devam etmesi imkansız kılındığından haklı olarak iş akdini feshetmiştir. iş akdine devam edemeyeceği şekilde tahammülü imkânsız bir boyuta varan haksız uygulamalar bu durumun devam edilemeyecek hale getirmiştir.

3.Müvekkil davalı işverene çektiği ihtarla haklı olarak iş akdini feshettiğini bildirmiş

bu nedenlerden dolayı 31.07.2013 tarihleri arasında ki çalışmalarına karşılık müvekkilimin düşürülmeden önceki ücreti üzerinden hesaplanacak olan kıdem ve ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağı ile fark ücret alacaklarını dava ve talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER  :Her türlü yasal mevzuat

 

NETİCE VA TALEP :  Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere; 50.00 TL kıdem tazminatı,50 TL ihbar Tazminatı,50 TL fark ücret alacağı ile 50,00 TL yıllık ücretli izin alacağının iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilsen tahsilini,yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalılara müşterek ve müteselsilsen yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.02.07.2014

 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                                      AV………………..

 

 

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.