İkale Sözleşmesi Örneği

Ağu 1, 2020 | İş Hukuku

İşveren, işçiden herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla sona ermesine rağmen işveren aleyhinde herhangi bir dava açması halinde, dava sonucu işverenin işçiye ödemesi gereken herhangi bir alacağın çıkması halinde, iş bu sözleşme kapsamında işveren tarafından işçiye ödenen X TL ikale bedelinin, Mahkeme kararı gereği kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

İşçi-İşveren İkale Sözleşmesi

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA (İKALE) YOLU İLE SONA ERMESİ
VE SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

İş bu protokol, X Şti. ile (ki bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) ile İşveren bünyesinde X unvan ile çalışan Sayın X (ki bundan böyle İŞÇİ olarak anılacaktır)  arasında imzalanmış olup, taraflar arasındaki iş ilişkisinin/iş sözleşmesinin karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradeleri sonucu anlaşma yolu ile sona erdirmelerine ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

İşçi, ………………… tarihinde işverene başvurarak; ( buraya sebep ne ise o yazılacak örnek  burada doğum mevzu yazılı ) yeni doğum yaptığını, çocuğuna evde başkasının bakmasının mümkün olamayacağını, bu sebeple çocuğuna bakacak olması sebebiyle çalışamayacağını, bu sebeple iş akdinin karşılıklı anlaşarak sona erdirilmesini teklif etmiştir. Taraflar, iş sözleşmesinin, aşağıda kararlaştırmış oldukları hükümler çerçevesinde karşılıklı anlaşma (ikale) sonucu sonra erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır. 

İşçinin çalıştığı dönemin tümünü kapsayacak şekilde, iş bu ikale sözleşmesi gereği işveren işçiye …………… TL ödeyecek ve iş ilişkisi sona erdirilecektir. Yapılan ödeme, iş sözleşmesinden kaynaklanan bütün hak ve alacakların karşılığının yanı sıra, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin anlaşma bedelini de kapsamaktadır.

İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona erdiğini ve bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığını, iş ilişkisinin bütün sonuçlarıyla geçmişe ve geleceğe dönük olarak tasfiye edildiğini, bu sebeple işverenden her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder

İşveren, işçiden herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşçi, iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre boyunca hak kazanmış olduğu tüm ücret ve eklerini tam ve noksansız olarak aldığını, hak kazandığı halde almadığı herhangi bir ücret ve eki olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşçi, İşverene ait bireysel giriş çıkış raporlarında belirtildiği şekilde çalıştığını, fazla çalışma sürelerinin de o raporlarda açıkça belirtildiğini, yine fazla çalışma sürelerinin ve bedelinin bordrolarda açıkça belirtildiğini ve bu bedellerin de kendisine eksiksiz olarak ödendiğini, bu sebeple işverenden fazla mesai çalışmalarıyla ilgili başkaca hiçbir hak ve alacağı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptığı çalışması bulunmadığından, bu hususlar ile ilgili de hiçbir hak ve alacağı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşçi, hak kazandığı halde kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İş sözleşmesi anlaşma yoluyla sona eren İşçi, iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını, bu sebeple bu konuda İşveren aleyhinde dava açmayacağını ve tüm konularda İşvereni tam ve kamil bir şekilde kabil-i rücu olmak üzere ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla sona ermesine rağmen işveren aleyhinde herhangi bir dava açması halinde, dava sonucu işverenin işçiye ödemesi gereken herhangi bir alacağın çıkması halinde, iş bu sözleşme kapsamında işveren tarafından işçiye ödenen X TL ikale bedelinin, Mahkeme kararı gereği kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İkale Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA (İKALE) YOLU İLE SONA ERMESİ
VE SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

Bu protokol; XX (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır) ile iş sözleşmesine istinaden çalışmakta olan YY (TCKN:000)’nın, iş sözleşmesini 01/01/2020 tarihinde karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradeleri sonucu anlaşma yolu ile sona erdirmeleri nedeni ile düzenlenmiştir.

MADDE 1- İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

a) İşbu protokolün amacı, ilgili İşveren’e bağlı çalışma yapmış olan YY’nın iş sözleşmesinin 01/01/2020 tarihinde anlaşma (ikale) yoluyla sona erme nedeni ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

b)YY’nın iş sözleşmesi, yukarıda belirtildiği üzere tarafların karşılıklı anlaşması (ikale) sonucu tarihinde sona erdirilmiştir.

MADDE 2- İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİ İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A) İKALE (ANLAŞMA) BEDELİ

1-) Anlaşma Bedeli: YY’nın; iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona erdiğini ve bu nedenle YY’ nın TR………. IBAN numaralı …… Bankası hesabına; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı ve UBGT ücreti alacağı ile diğer tüm alacakları olarak toplamda 2.000 TL’nin  …/02/2020 tarihinde yatırılacağını , başkaca hak ve alacağı kalmadığını kabul ve beyan eder.

B) İBRA EDİLEN KONULAR:

1- Ücret, Ekler ve Tazminatlar : YY iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre boyunca hak kazanmış olduğu ücret ve eklerini AGİ de dahil olmak üzere tam ve noksansız olarak almıştır. Hak kazandığı halde almadığı herhangi bir ücret ve eki alacağı yoktur.

 İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer tüm alacakları  ../02/2020 tarihinde yukarıda yer alan banka hesabına yatırılacak olup başkaca hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

2- Yasal Süreler Dışında Yapılan Çalışmalar: İşyeri uygulaması gereği iş yerinde fazla mesai çalışması yapılmamakta olup bu nedenle de fazla mesai alacağı olmadığını kabul ve beyan eder. Kendisinin ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptığı çalışması da yoktur.

3- Yıllık Ücretli İzin:

YY’nın hak kazandığı halde kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunmamaktadır.

MADDE 3- DAVA HAKLARINDAN FERAGAT

İş sözleşmesi anlaşma yoluyla sona eren YY’nın, iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir konuda İşveren aleyhine dava açmayacağını ve tüm konularda tam ve kâmil bir şekilde kabil-i rücu olmak üzere ibra ettiğini belirtir.

MADDE 5- PROTOKOLDE ELE ALINMAYAN HUSUSLAR

Bu protokolde ele alınmayan bütün konular, iş sözleşmesinde ve eklerinde yer alan hususlar ile İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Bu protokol; tarihinde İstanbul’da iki nüsha halinde tanzim edilmiş olup, imza ile yürürlüğe girmiştir. 01/01/2020

İmza-İmza

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.