İşçi-İşveren İkale Sözleşmesi Örneği

İşveren, işçiden herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla sona ermesine rağmen işveren aleyhinde herhangi bir dava açması halinde, dava sonucu işverenin işçiye ödemesi gereken herhangi bir alacağın çıkması halinde, iş bu sözleşme kapsamında işveren tarafından işçiye ödenen X TL ikale bedelinin, Mahkeme kararı gereği kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İşçi-İşveren İkale Sözleşmesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA (İKALE) YOLU İLE SONA ERMESİ
VE SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

İş bu protokol, X Şti. ile (ki bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) ile İşveren bünyesinde X unvan ile çalışan Sayın X (ki bundan böyle İŞÇİ olarak anılacaktır)  arasında imzalanmış olup, taraflar arasındaki iş ilişkisinin/iş sözleşmesinin karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradeleri sonucu anlaşma yolu ile sona erdirmelerine ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

İşçi, ………………… tarihinde işverene başvurarak; ( buraya sebep ne ise o yazılacak örnek  burada doğum mevzu yazılı ) yeni doğum yaptığını, çocuğuna evde başkasının bakmasının mümkün olamayacağını, bu sebeple çocuğuna bakacak olması sebebiyle çalışamayacağını, bu sebeple iş akdinin karşılıklı anlaşarak sona erdirilmesini teklif etmiştir. Taraflar, iş sözleşmesinin, aşağıda kararlaştırmış oldukları hükümler çerçevesinde karşılıklı anlaşma (ikale) sonucu sonra erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır.

İşçinin çalıştığı dönemin tümünü kapsayacak şekilde, iş bu ikale sözleşmesi gereği işveren işçiye …………… TL ödeyecek ve iş ilişkisi sona erdirilecektir. Yapılan ödeme, iş sözleşmesinden kaynaklanan bütün hak ve alacakların karşılığının yanı sıra, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin anlaşma bedelini de kapsamaktadır.

İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona erdiğini ve bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığını, iş ilişkisinin bütün sonuçlarıyla geçmişe ve geleceğe dönük olarak tasfiye edildiğini, bu sebeple işverenden her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder

İşveren, işçiden herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşçi, iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre boyunca hak kazanmış olduğu tüm ücret ve eklerini tam ve noksansız olarak aldığını, hak kazandığı halde almadığı herhangi bir ücret ve eki olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşçi, İşverene ait bireysel giriş çıkış raporlarında belirtildiği şekilde çalıştığını, fazla çalışma sürelerinin de o raporlarda açıkça belirtildiğini, yine fazla çalışma sürelerinin ve bedelinin bordrolarda açıkça belirtildiğini ve bu bedellerin de kendisine eksiksiz olarak ödendiğini, bu sebeple işverenden fazla mesai çalışmalarıyla ilgili başkaca hiçbir hak ve alacağı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptığı çalışması bulunmadığından, bu hususlar ile ilgili de hiçbir hak ve alacağı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşçi, hak kazandığı halde kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İş sözleşmesi anlaşma yoluyla sona eren İşçi, iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını, bu sebeple bu konuda İşveren aleyhinde dava açmayacağını ve tüm konularda İşvereni tam ve kamil bir şekilde kabil-i rücu olmak üzere ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşçi, iş sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla sona ermesine rağmen işveren aleyhinde herhangi bir dava açması halinde, dava sonucu işverenin işçiye ödemesi gereken herhangi bir alacağın çıkması halinde, iş bu sözleşme kapsamında işveren tarafından işçiye ödenen X TL ikale bedelinin, Mahkeme kararı gereği kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Son düzenleme tarihi 1 Ağustos 2020 12:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.