İşçi-İşveren Arabuluculuk Uzlaşma Tutanağı

UZLAŞMA TUTANAĞI

TARAFLAR                           :

İşbu tutanak  “………………………………….” adresinde ikamet eden ve  vekili, “………………………………………………….” adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Barosu’na kayıtlı …. sicil numarasıyla ile “ ………………………………………………………..”  adresinde faaliyet gösteren eden …………………………………………. . yöneticisi …………………….. ve vekili “………………………………………………………..” adresinde faaliyet gösteren İstanbul Barosu’na  sicil numarasıyla arasında yapılan Avukatlık Kanununun 35/A maddesi uyarınca mutabakat üzerine düzenlenmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU    :

Uyuşmazlık işçi İşveren işyerinde modelist sıfatıyla  yaklaşık olarak 12 sene boyunca çalışmasından kaynaklanan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden  işten çıkarılmış olmasından kaynaklı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun tanımış olduğu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret, hafta ve bayram tatili ücreti, AGİ işçi-işverenden kaynaklanan tazminat alacaklarının meydana gelmesinden ibarettir.

UZLAŞMANIN ÖZÜ             :

  • İşveren …………4857 sayılı İş Kanunun, İşçiye tanıdığı tazminat kalem alacaklarından ötürü İşçi ………………… X TL, işçi …………….’ nın Avukatı …………………… ‘da vekalet ücreti olarak X TL olmak üzere toplam X ’ lik ödemeyi  ……………………………………………. İş Bankası hesabına tek parça halinde ödeyecektir.

  • Taraflar bu tutanağı imzalamakla karşılıklı olarak, söz konusu işçi-işverenden kaynaklı tazminat alacakları nedeniyle doğmuş, doğacak ve doğabilecek birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tüm hak ve istemlerden feragat etmiş sayılacaklardır.

  • Taraflar, yukarıda kalemler dışında da herhangi bir masraf veya ücret talep etmeyecektir.

UZLAŞMANIN YAPILDIĞI YER VE TARİH

İşbu uzlaşma tutanağı X tarihinde X  adresinde imzalanmış, tek sayfa ve  dört nüsha şeklinde düzenlenmiştir.

İŞÇİ                                                                                                                                   İŞVEREN

                                                 

İŞÇİ VEKİLİ                                                                                                             İŞVEREN VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.