İşçi devamsızlık ihtarname örneği

Oca 17, 2021 | İş Hukuku

İHTARNAME

KEŞİDECİ     :

VEKİLİ          :

ADRES           :

MUHATAP    :

ADRES           :

KONU            : Devamsızlık mazeretinizi bildirerek iş başı yapmanızın aksi halde İş Akdinizin İş Kanunun 25/II- g bendi uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak haklı nedenle feshedileceğinin ihtar edilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap;

1-) Müvekkil şirketimiz olan … Elektrik İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Şirketi ünvanlı işyerinizde ……….. tarihinden bu yana ….. olarak çalışmaktasınız. Müvekkil şirkette çalışmakta iken 04.01.2021 , 05.01.2021, 06.01.2021 tarihlerinde mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe devam etmemiş olduğunuz hususu tespit olunmuştur.

2-) İhtarname ekinde tarafınıza gönderilen devamsızlık tutanaklarından da anlaşılacağı üzere 04.01.2021 , 05.01.2021 , 06.01.2021  tarihlerinde işe gelmediğiniz ve devamsızlık yaptığınız hususu çalışma arkadaşlarınızın katılımı ve imzaları ile düzenlenen tutanaklar ile de tespit edilmiştir.

3-) İşbu davranışınız, İş Kanunu 25/II (g) ‘’ (İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi) maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

4-) Yukarıda belirtilen tarihlerde işe gelmemenizi haklı ve geçerli gösterecek resmi belgeleriniz var ise resmi belgelerinizi, işe devam etmemenizi haklı  ve geçerli gösterebilecek sağlık sorunlarınız var ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 işgünü içerisinde şirkete başvurmanız gerektiğini, aksi halde iş akdinizin İş Kanunun 25/II-g bendi gereğince tek taraflı ve tazminatsız olarak, haklı nedenle feshedileceğini, habersiz ve bildirimsiz işe devam etmemeniz neticesinde işyerinde ve iş organizasyonunda aksamalara yol açmanız sebebiyle şirketimizin tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu ihtaren bildiririz.

EK : 04.01.2021 , 05.01.2021 , 06.01.2021   tarihli devamsızlık tutanakları

Keşideci vekili

Sayın Noter; İşbu, 1sahife  ve 3 nüshadan ibaret ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa APS yolu ile tebliğini, bir suretinin hıfzınızda saklanmasını, bir suretinin tebliğ şerhine havi olmak üzere tarafımıza verilmesini rica ederim.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: