İşçi Alacağı Şablon Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Şablon Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ( ) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının ödenmesi talebi

HARCA ESAS : 10.000,00 TL. (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

AÇIKLAMALAR:

1) Davacı, 2011 yılında davalıya ait işyerinde çalışmaya başlamıştır. Ancak SGK kaydı X tarihinde başlatılmıştır. X tarihine kadar davalıya ait işyerinde aralıksız çalışmıştır.

X tarihinde haksız olarak işten çıkarılmış; kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacakları bugüne kadar ödenmemiştir.

Bu nedenle arabulucuya başvurulmuş, ancak arabuluculuk aşamasında da uzlaşma sağlanamamış, işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. (EK 1)

2) İşyerinde ücret bordroları, gerçekte aldığı ücretten düzenlenmemektedir. Bordrolarda görünen ve banka hesabına yatırılan tutarın dışında elden de ücret almaktadırlar. Bu nedenle bordrolarda ücreti gerçekte aldığından daha az görünmektedir. Bordrolar gerçek ücreti yansıtmamaktadır.

3) Tanık beyanlarıyla da anlaşılacağı üzere; müvekkil haftanın 7 günü ve çoğu zaman günlük çalışma saatlerinin üzeride aralıksız çalışmıştır. Ancak ödenmesi gereken, fazla çalışma ile hafta tatili ücreti ödenmemiştir.

Çoğu zaman fazla mesai yapılmakta, ancak karşılıkları ödenmemektedir. Aynı biçimde hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları için de ücret ödenmemiştir.

Müvekkil çalıştığı dönem boyunca yıllık izin de kullanmamıştır. Ancak yıllık izin ücreti de ödenmemiştir. Müvekkil hem haksız olarak işten çıkarılmış; hem de işsizlik maaşına hak kazanamayacak şekilde çıkış kodu verilmiştir. Bu durum müvekkile daha da mağdur etmiştir.

YASAL NEDENLER : İlgili yasal hükümler.

KANITLAR : İşyeri ve sigorta kayıtları, Özlük dosyası, tanıklar, bilirkişi raporu, ilgili kurum, kuruluş, firma, oda ve sendikalardan ücret araştırması, yemin vs. her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEK:

Arz ve izah ettiğimiz nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kaymak kaydıyla; davamızın kabulü ile

2.000,00 TL Tutarındaki KIDEM TAZMİNATININ akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

1.000,00 TL Tutarındaki İHBAR TAZMİNATININ akdin feshi tarihinden itibaren tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

2.000,00 TL Tutarındaki FAZLA ÇALIŞMA bedelinin akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

2.000,00 TL Tutarındaki YILLIK ÜCRETLİ İZİN bedelinin akdin feshi tarihinden itibaren itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

2.000,00 TL Tutarındaki HAFTA TATİL ÜCRETİ alacak bedelinin akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

1.0000,00 TL Tutarındaki ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL günleri alacak bedelinin akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte müvekkilimize ödenmesine

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına dair karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Ekli belgeler:

1) Arabulucu tutanağı

2) Vekaletname

3) Delil ve Tanık Listesi

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.