İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçes

İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi İşçi Alacağı Davası Islah Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

(ISLAH EDEN)

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:     

VEKİLİ:

TALEP KONUSU   : Dava dilekçemizde talep edilen alacakların, 04.12.2019 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile arttırılarak, davalılardan alınarak müvekkilime ödenmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR     :

1)Davacı müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalılar  aleyhine açtığımız işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasında;

100,00 Kıdem tazminatı,100,00 İhbar tazminatı alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştik. Mahkemenizce yaptırılan 04.12.2019 tarihli bilirkişi incelemesi sonucunda ise dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacak kalemlerinden farklı olarak müvekkilin, 9.284,81 TL Kıdem tazminatı, 3.829,66 TL ihbar tazminatı alacağının bulunduğu tespit olunmuştur.

Böylece, bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerini ıslah etme zaruretimiz hasıl olmuştur:

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında; 04.12.2019 tarihli bilirkişi raporu çerçevesinde ıslah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan;

Kıdem Tazminatı             : 9.284,81 TL

İhbar Tazminatı                : 3.829,66 TL

TOPLAM                               :13.114,47 TL nin,

İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalılardan alınıp müvekkile ödenmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine ve işbu ıslah dilekçemizin ve bilirkişi raporunun davalıların yukarıda yazılı adreslerine tebliğe çıkartılmasını arz ve talep ederiz.Saygılarımızla 17.01.2020

DAVACI VEKİLİ

                       AV.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.