Anasayfa » Medeni Usul Hukuk Muhakemesi » İşbölümü İtirazı Kabulü ile Gönderme Karan Örneği

İşbölümü İtirazı Kabulü ile Gönderme Karan Örneği

T.C

KONYA

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/39… ESAS

KARAR NO : 2015/16… KARAR

HAKİM : A.K. 396…

KATİP: Z.G. 878…

DAVACI: SELAMİB. (TC: …) Adresi

VEKİL: Av. Saim İncekaş, Adresi

DAVALI: Kerami A. (TC: …) Adresi

VEKİL: Av. Haşan N., Adresi

DAVA: Alacak

DAVA TARİHİ: …/.. ./2014
YARGILAMA USÛLÜ: Yazılı Yargılama

İDDİA:

Davacı taraf vekili, dava dilekçesinde davalının müvekkiline gönderdiği (bedelini peşin ödediği) emtianın kararlaştırılan evsafta bulunmadığım, davalının ödenen bedelin 32.000 lirasını geri ödemesine karar ittihazı için işbu bu davayı açtıklarım belirtmiştir.

SAVUNMA:

Davalı taraf vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde tarafların tâcir olduklarım, bu sebeple öncelikle iş bölümü itirazında bulunduklannı, görevsizlik kararı verilmesinin gerektiğini, bu mümkün olmazsa, davanın esastan reddini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Yapılan incelemede, taraflann tâcir olduğu, uyuşmazlığın ticari alım satım ilişkisinden kaynaklandığı, iş bölümü itirazının süresinde bulunduğu, bu durumda davamn Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerektiği sonuç ve kanaatine vanlarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  • Davalı tarafın iş bölümü itirazının kabulü ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE; dosyanın HMK. madde 20’de belirtilen iki haftalık süre içinde başvurulduğu takdirde görevli KONYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ne GÖNDERİLMESİNE;
  • Yargılama gideri ve harç durumunun HMK. madde 20 ve 331 hükümleri doğrultusunda, süresinde başvurulması halinde görevli mahkemece dikkate alınmasına; süresinde başvurulmaması
    halinde mahkememizce karara bağlanmasına,

Dair, tebliğinden itibaren yasal süresi içinde “Kanun Yolu” açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar, açıkça okunup, usûlen anlatıldı. …/.. ./2015

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi